Профспілки діють

 11.08.14


Положеннями даного закону запроваджено низку норм, які звужують зміст та обсяг існуючих прав і свобод громадян, зменшено фінансування окремих соціально значущих програм тощо.

Проте ситуація для працівників бюджетних галузей, у тому числі для освітян,  могла б бути набагато гіршою, і лише завдяки активній позиції Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, спільним діям ФПУ та членських організацій щодо неприпустимості нових зазіхань на сферу оплати праці вдалося домогтися виключити такі антисоціальні та антитрудові норми (що закладалися до проекту закону), як:зупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»;

зупинення застосування положення статті 26 Закону України «Про відпустки» та статей 32, 56, та 84 Кодексу законів про працю України (в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) у всіх сферах діяльності;
здійснення керівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також керівниками інших бюджетних установ та підприємств, установ і організацій, які отримують підтримку з бюджету заходів щодо оптимізації штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах;
надання права керівникам бюджетних установ у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін.© 2014 Профспілка працівників освіти і науки