Обласний конкурс на кращу профспілкову публікацію

 13.01.14


ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс на кращу профспілкову публікацію

 

 

1. Мета та завдання конкурсу:

 

- інформування членів Профспілки про діяльність Профспілки працівників освіти і науки України, Одеської обласної організації Профспілки, її підвідомчих організацій та установ, що надають послуги членам Профспілки у справі захисту соціально-економічних прав працівників, організації культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів;

- формування у працівників позитивного іміджу галузевої Профспілки;

- мотивація профспілкового членства в молодих спеціалістів та студентів-першокурсників;

- активізація співпраці профспілкових організацій із засобами масової інформації, привертання уваги преси до актуальних проблем в освітній галузі.

 

2. Організатор конкурсу – Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України.

 

3. Учасники конкурсу.

 

До участі в конкурсі допускаються профспілкові працівники, активісти, члени Одеської обласної організації Профспілки – працівники закладів освіти, студенти, а також ветерани праці.

 

4. Організація конкурсу, порядок надання матеріалів.

 

Для визначення переможців конкурсу президією обкому Профспілки затверджується конкурсна комісія. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують всі члени комісії.

 

Матеріали на конкурс можуть направлятися у вигляді статей в електронному або друкованому форматі, які супроводжуються фотографіями.

 

До матеріалів слід додати наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи, службова/домашня адреса, контактний телефон, портретна фотографія.

 

Матеріали направляються до конкурсної комісії за поштовою адресою: Куликове поле, 1, м.Одеса, 65079, Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України, або на електронну адресу obkom_odessa@te.net.ua з приміткою «На конкурс на кращу профспілкову публікацію».

Контактний телефон: 725-93-32.

 

Надані на конкурс матеріали не повертаються.

 

Прийом конкурсних матеріалів починається 6 січня і завершується 23 травня 2014 року.

 

Конкурсна комісія підбиває підсумки обласного конкурсу на кращу профспілкову публікацію і подає їх на затвердження президією обкому Профспілки в червні 2014 року.

 

5. Критерії відбору матеріалів на конкурс, вимоги до матеріалів.

 

Матеріали, які подаються на конкурс, повинні мати наступні якості:

 

- актуальність публікації;

- змістовність, глибину дослідження тематики матеріалу;

- рівень вираження основної позиції, принципів галузевої Профспілки та її членських організацій у справі соціального захисту членів Профспілки;

- наявність позитивного контексту в матеріалі при описанні профспілкових заходів або діяльності профспілкових організацій;

- корисність інформаційного матеріалу, актуальність, наявність громадського резонансу.

 

Матеріали, що подаються на конкурс, мають висвітлювати діяльність районних, міських організацій Профспілки або первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, основні заходи, які відбуваються за безпосередньої участі профорганів, дії, спрямовані ними на захист прав та інтересів спілчан, або публікації про профспілкових активістів.

 

Технічні вимоги до текстових матеріалів в електронному форматі:

 

- обсяг не більше 1,5 друкованої сторінки розміром шрифту 12 пунктів;

- фотоілюстрації до тексту в разі направлення матеріалу електронною поштою мають висилатися окремо у форматі .jpg, а не вклеюватися в текст.

 

6. Нагородження учасників конкурсу.

 

Переможці конкурсу нагороджуються:

 

- Дипломом І ступеня та премією в розмірі 500 грн.;

- Дипломом ІІ ступеня та премією в розмірі 400 грн.;

- Дипломом ІІІ ступеня та премією в розмірі 300 грн.

 

Найактивніші учасники нагороджуються Почесними грамотами обкому Профспілки.

Матеріали учасників конкурсу публікуються в газеті Одеської обласної організації Профспілки «Освітянський профспілковий вісник» та на сайті Одеської обласної організації Профспілки.© 2014 Профспілка працівників освіти і науки