Звернення до Президента України

 16.12.16


Шановний Петре Олексійовичу!

                                  

          Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з приводу проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», реєстраційний №5130, прийнятого Верховною Ради України 06.11.2016 року.

    Висловлюємо категоричний протест проти  запропонованих змін, якими передбачається звуження трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників, пенсіонерів, молоді, яка навчається, реформування оплати праці у бік погіршення. 

          Заперечуємо проти вилучення з поняття мінімальної заробітної плати норми, що мінімальна заробітна плата — це заробітна плата за просту, некваліфіковану працю.

         Звужують трудові права працівників бюджетної сфери пропозиції, передбачені до статті 96 Кодексу законів про працю України та до статті 6 Закону «Про оплату праці», про формування схеми посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, які фінансуються з бюджету.

          Не можна погодитися з пропозиціями про вилучення зі статті 3 Закону України «Про оплату праці» норми, що до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

      Зважаючи на офіційні заяви Прем’єр-міністра України, що мінімальна заробітна плата з січня 2017 року буде встановлена на рівні 3200 гривень, а посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС — на рівні 1600 гривень, складеться парадоксальна ситуація з рівнем посадових окладів кваліфікованих працівників бюджетної сфери, зокрема педагогічних, розміри яких включно по 11 тарифний розряд будуть нижчими від мінімальної заробітної плати, що вимагатиме встановлення кожному працівникові доплати до мінімальної заробітної плати, враховуючи в її сумі всі доплати, надбавки, винагороди, які здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства. Це призведе до повного знецінення праці кваліфікованих працівників, безпрецедентного порушення міжпосадових та міжкваліфікаційних співвідношень. При такому механізмі оплати праці педагогічних працівників частині з них буде знівельовано цілу низку надбавок педагогічним працівникам.      

      Протестуємо проти внесення змін до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» щодо вилучення зі статті 9 норм, якими передбачається, що держава, враховуючи вартість прожиткового мінімуму, підвищує розміри стипендій, а матеріальне забезпечення, включаючи стипендії учнівської та студентської молоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні, встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. Потребує збереження норма про виплату надбавок до стипендій за успіхи в навчанні, а також щодо підвищених стипендій для окремих категорій молоді.

      Висловлюємо категоричне «ні» пропозиціям про внесення змін до частин 4, 6, 8 статті 62 Закону України «Про вищу освіту». Це призведе до ручного управління стипендіальним забезпеченням здобувачів вищої освіти та загрози масового скорочення кола осіб, які отримуватимуть стипендію.

      Протизаконними є пропозиції щодо віднесення до системи професійно-технічної освіти вищих навчальних закладів I рівня акредитації, тобто технікумів, педагогічних училищ тощо, які до 1 серпня 2017 року не отримають ліцензію на підготовку освітнього ступеня бакалавра, що пропонується до підпункту 6 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень вищезазначеного законопроекту.

      Потребують вилучення антиконституційні пропозиції до частини 18 статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», якими передбачається продовження до 31 грудня 2017 року обмежень у призначенні пенсії науковим працівникам та її обмеження працюючим пенсіонерам розміром 85 відсотків; до статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» щодо продовження терміну обмеження розміру пенсій, зупинення їх виплати ще на один рік до 31 грудня   2017 року.

    Звертаємось до Вас з вимогами, застосувати право вето до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», реєстраційний №5130.

Голова обласної організації Профспілки Н.О.Дубовик                                                                    © 2014 Профспілка працівників освіти і науки