Звернення ЦК Профспілки до голови Одеської обласної державної адміністрації

 21.03.18


12.03.2018 № 02-05/185                                                                              Голові Одеської обласної   

державної адміністрації   

Степанову Максиму Володимировичу
                                      

Шановний Максиме Володимировичу!
ЦК Профспілки працівників освіти і науки звертається до Вас з приводу сприяння вирішенню проблем, пов’язаних з фінансовим забезпеченням закладів і установ освіти Одеської області, що фінансуються з місцевих бюджетів, підвищенням рівня оплати праці педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти, інших установ і закладів освіти, дотриманням трудових прав педагогічних працівників цих закладів.
Питання стану фінансового забезпечення трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників закладів освіти в умовах запровадження Закону України «Про освіту» в 2018 році розглянуто президією ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 27 лютого 2018 року, за наслідками якого прийнято відповідну постанову. Відзначено, що видатки на освіту на 2018 рік передбачено в обсязі, нижчому від передбачених статтею 78 освітянського закону не менше 7% ВВП, а саме на рівні 6,71%, та нижче минулорічних 7,2 % ВВП.
Обсяги освітньої субвенції затверджено на 17,3% більше минулого року. Нерозподілена між місцевими бюджетами освітня субвенція склала на початок року 3,6% від затвердженого обсягу, проти законодавчого 1%.
Аналіз отриманих матеріалів засвідчує, що обсяги освітньої субвенціїобласному, міським, районним бюджетам та бюджетам ОТГ Одеської області перевищують затверджені її обсяги минулого року на 28,5%. Але її недостатньо у 5 місцевих бюджетах області в обсязі 22,6 млн. гривень.
Незабезпеченість обсягами освітньої субвенції окремих місцевих бюджетів, її нерівномірний та не пропорційний розподіл між ними спричинений недосконалими підходами, зафіксованими у формулі, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088. З обсягів додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків для утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що передбачена Одеському обласному бюджету у сумі 861,9 млн. гривень, на потреби закладів загальної середньої освіти виділено 419,8 млн. гривень, або 48,7%. Її додаткова потреба 8 місцевим бюджетам складає 24,4 млн. гривень. Додаткова потреба видатків на фінансування закладів дошкільної освіти у 4 місцевих бюджетах складає 8,3 млн. гривень, позашкільної освіти у 2 місцевих бюджетах – 1,7 млн. гривень, інших установ і закладів освіти – 309,1 тис. гривень.
Досить негативним є факт залишків невикористаної освітньої субвенції, які станом на 1 січня 2018 року становили в цілому в Україні 4,1 млрд. гривень, або 8% від розподіленого обсягу. У місцевих бюджетах Одеської області ця сума сягає 258,1 млн. гривень. У повному обсязі освітню субвенцію використано лише у бюджетах м. Южне та Березівського і Великомихайлівського районів. У розрахунку на одного педагога недоотримана ним сума зарплати в цілому у Одеській області становить понад 11100 гривень на рік, або понад 920 гривень на місяць.
Для виплати винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам передбачено видатки у розмірі 100% лише в 25 місцевих бюджетах та окремих закладах м. Подільська і Болградського району. В бюджетах інших міст, районів, ОТГ видатки на виплату винагороди передбачено у обсязі 5, 10, 15, 20, 25, 40, 45, 50, 80, 85, 90% ставки заробітної плати. В бюджеті ОТГ с. Куяльник на таку виплату передбачено видатки в розмірі 1%.
Розмір надбавки за престижність педагогічної праці прогнозується в переважній більшості бюджетів на рівні 10-20% та 20% ставки заробітної плати. У Балтському, Березівському, Кодимський, Роздільнянському районних бюджетах та бюджеті ОТГ с. Куяльник, а також в окремих закладах освіти м. Подільська передбачено видатки для забезпечення цієї виплати на рівні 2, 4, 5%.
Порушуються права вчителів на отримання доплати за завідування навчальними кабінетами, безпідставно мотивуючи це незадовільним їх матеріально-технічним оснащенням.
Такий стан забезпечення трудових прав потребує Вашого втручання та підтримки з тим, щоб педагоги області отримували ці вплати у максимальному законодавчо встановленому розмірі. Підвищенню рівня оплати праці педагогічних працівників дошкільних, позашкільних та інших закладів освіти області та зміцненню довіри до місцевих органів влади, а також забезпеченню злагоди в трудових колективах сприятиме прийняття на місцях рішення про запровадження законодавчо встановлених надбавок за складність та напруженість у роботі, так званих «муніципальних надбавок», що виправить ситуацію, пов’язану з несправедливим рішенням Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 в постанові № 22.
Неприпустимим є застосування на місцях незаконного листа Міністерства освіти і науки України від 30.01.2018 № 1/9-64, що не пройшов юстування, як того вимагає стаття 2 закону «Про освіту», яким занижується заробітна плата висококваліфікованих вчителів з педагогічними званнями та за роботу в ліцеях, гімназіях, школах-інтернатах, зокрема спеціальних, дитячих будинках. Виправленню ситуації щодо «зрівнялівки» в оплаті праці, спричиненої значним відривом від розміру мінімальної заробітної плати величини базового посадового окладу ЄТС та включення до неї надбавок, доплат, винагород, премій, сприятиме застосування на місцях норм законодавства про диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, шляхом встановлення надбавок та доплат, як це передбачено постановою Уряду від 28.12.2016 № 1037.
Сподіваємося також на вжиття Вами заходів та дій, спрямованих на використання залишків освітньої субвенції, що утворилася на 1 січня 2018 року, виключно на оплату праці педагогічних працівників, не допускаючи її утворення у фінансовому році, а також обов’язкове спрямування її виключно на оплату праці педагогічних працівників, як захищеної статті державного бюджету. Розраховуємо на Вашу підтримку у вирішенні питання дотримання вимог статті 61 закону «Про освіту» щодо розміру посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердження Урядом їх схеми, оскільки станом на 1 січня 2018 року найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти, вдвічі нижчий від передбаченого прикінцевими положеннями закону.

З повагою Голова Профспілки Г.Ф.Труханов© 2014 Профспілка працівників освіти і науки