Зосереджуємо увагу на санаторіях-профілакторіях

 22.06.09


ДОВІДКА

 

Про стан роботи  санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів, санаторію-профілакторію «Учитель» Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

 

 

         Робочою групою у складі заступників голови обкому Корнійчук Л.Т., Щедрова І.М., голів профкомів вищих навчальних закладів Щербини С.М., Страхової Т.В., завідувачки відділом соціально-економічного захисту працівників Подгорець В.В., правового інспектора Саєнко Т.І., технічного інспектора Євдокімова А.Ф. вивчено стан роботи  санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів і Одеського обласного інституту удосконалення вчителів з організації оздоровлення працівників та студентів, раціонального використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

          В Одеській області діють 4 санаторії-профілакторії: в Одеському національному політехнічному університеті на 100 ліжко-місць, в Одеській державній академії будівництва та архітектури, в Одеській національній академії харчових технологій, в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів на 50 ліжко-місць.

           Всі санаторії-профілакторії мають відповідні установчі та дозвільні документи на право провадження медичної практики і акредитаційні  сертифікати.

          Вищими навчальними закладами, як власниками санаторіїв-профілакторіїв, здійснюється ремонт приміщень та обладнання, поліпшення матеріально-технічної бази, благоустрій території і господарське утримання.

           Виконавчою дирекцією Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюється часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв. Фінансування здійснюється відповідно укладеного договору та кошторису, затвердженого власником та узгодженого з правлінням обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Укладені угоди між адміністраціями вищих навчальних закладів, профспілковими комітетами та санаторіями-профілакторіями у сфері забезпечення лікувального процесу на підставі Положення про санаторій-профілакторій.

Протягом двох попередніх років план оздоровлення виконувався в санаторіях-профілакторіях: ОНПУ оздоровлено 2419 при плані 2400 та ОДАБА — 1300 при плані 1300. На жаль, в ОНАХТ у 2007 р. оздоровлено 676 при плані 825, у 2008 р. оздоровлено 757 осіб при плані 825. В санаторії-профілакторії «Учитель» у 2008 р. оздоровлено 539 при плані 550, за І кв. 2009 р. оздоровлено 115 при плані 150.

З метою належного рівня функціонування санаторіїв-профілакторіїв питання їх утримання, покращення матеріально-технічної бази, сприяння роботі, матеріального забезпечення трудових, соціально-економічних прав працюючих, організації оздоровлення включені до колективних договорів вищих навчальних закладів.

          Так, в п.4.1., п.4.3., п.4.7. колективного договору ОНАХТ, в п.1, п.13 розділу VІ колективного договору ОНПУ, в п.5.1.11, п.5.1.13 розділу V колективного договору ОДАБА передбачається забезпечення підтримки діяльності санаторіїв-профілакторіїв, надання додаткового фінансування на покращення лікування, організація оздоровлення членів сімей працівників, надання преміювання працівникам структурних підрозділів тощо.

           Такий підхід до організації роботи санаторії-профілакторіїв приносить певні позитивні результати. Так, за два останні роки у санаторії-профілакторії ОДАБА проведено капітальний ремонт на суму 2,5 млн. грн. та поточний ремонт на суму 21 тис. гривень, на придбання меблів витрачено 44707 грн., м‘якого інвентарю — 25932 грн. В 2008 р. на ремонт та обслуговування медичної апаратури, метрологічні обстеження витрачено 4115 грн., власником придбано медичне устаткування, інструментарій та медична апаратура на 15 тис. грн.. Профкомами співробітників та студентів ОДАБА додатково надаються канцтовари, для роботи бухгалтера виділено комп’ютер.

В ОНПУ приміщення знаходяться у задовільному стані. Власником укладено договір у 2008 р. на ремонт та обслуговування медичної апаратури, метрологічні обстеження на суму 7781,98 грн. За останні роки придбано власником медичне устаткування, інструментарій та медична апаратура на 44744 грн. Перший та другий поверхи профілакторію обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації та системою водогасіння.

         В санаторії-профілакторії «Учитель» обласним інститутом удосконалення вчителів, райрадами та райкомами Профспілки разом з відділами освіти та працівниками санаторію зроблено ремонт у більшості кімнат. На поточний ремонт електромережі у 2007 р. витрачено 45 тис. грн., у 2008 р. — 41 тис. грн. Придбані меблі, ліжка, 5 електрообігрівачів, 5 холодильників, телевізор всього на суму 52294,56 грн. та м‘який інвентар на 15000 грн., на ремонт та обслуговування медичної апаратури, метрологічні обстеження згідно договору витрачено 1841,16 грн.

           Заслуговує на увагу та вивчення позитивний досвід роботи санаторію-профілакторію ОНПУ. В санаторії-профілакторії  надаються медичні послуги лікарями: терапевтом, стоматологом, невропатологом, в масажному та процедурному кабінетах, кабінетах мануальної терапії, вертебральної терапії, гідроколонотерапії тощо. За кошти університету на базі санаторію — профілакторію працює медпункт, у якому за рахунок додатково наданих ставок університетом студенти та працівники проходять безкоштовне обстеження висококваліфікованими спеціалістами. Всього університет утримує додатково 9 штатних одиниць: 2 лікарів мануальної терапії, гастроентеролога, гінеколога, фізіотерапевта, масажиста, прибиральниці, господарки, електрика.

 В санаторії-профілакторії ОНАХТ послуги надаються в кабінетах: терапевтичному, фізіотерапевтичному, світлолікування та електросну, стоматологічному, масажному, в інгаляторії, процедурному.

В санаторії-профілакторії ОДАБА послуги надаються в кабінетах: терапевтичному, фізіотерапевтичному, масажному та ЛФК, стоматологічному, процедурному. В санаторії-профілакторії розташований медичний пункт академії, де працюють додатково лікар-терапевт на 0,5 ставки та лікар-стоматолог на 0,5 ставки від поліклініки №12, що дає змогу організувати відбір і направлення студентів в самому санаторії-профілакторії.

В санаторії-профілакторії «Учитель» ведуть прийом терапевт та стоматолог. Є кабінети: фізіотерапевтичний, процедурний, інгаляції та масажу, але фізіотерапевтичне обладнання застаріле.

Не всі санаторії-профілакторії укомплектовані штатними одиницями. В санаторії-профілакторії ОНАХТ є вакансії дієтсестри, медичної сестри, молодшої медичної сестри, в санаторії-профілакторії «Учитель» вакансії сестри-господині, машиніста із прання та ремонту одягу, медичної сестри, молодшої медичної сестри.

      Питання, пов’язані з оздоровленням та лікуванням працівників та студентської молоді, є одним із напрямів роботи обкому Профспілки. На засіданнях Ради ректорів Одеського регіону, ректоратах вищих навчальних закладів, на засіданнях президії обкому Профспілки, профкомів вищих навчальних закладів розглядаються питання про роботу санаторіїв-профілакторіїв, привертається увага ректоратів, комісій із соціального страхування до цього питання, раціонального використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. На засіданнях ректоратів заслуховуються звіти головних лікарів про роботу санаторіїв-профілакторіїв.

           Так, на засіданні ректорату ОНАХТ 27.03.2009 р. було винесено рішення: головному лікарю посилити індивідуальну роботу зі студентами, які знаходяться на диспансерному обліку, переглянути професійні обов‘язки працівників санаторію-профілакторію, здійснювати вчасний контроль за меню та якістю харчування.

           Обком Профспілки сприяє функціонуванню санаторіїв-профілакторіїв, постійно надає допомогу з трудових, соціально-економічних, правових питань, питань охорони праці. Санаторію-профілакторію «Учитель» були виділені кошти для придбання стоматологічної установки та пломбувального матеріалу.

Профспілковими комітетами здійснюється інформаційне забезпечення з метою профілактики захворювань, оздоровлення працівників та студентів: проводяться лекції з пропаганди здорового способу життя, роздається різна література, проводяться Дні здоров’я. Складаються графіки щодо заповнення змін студентами для кожного факультету. До планів роботи профкомів включені питання про роботу санаторіїв-профілакторіїв. На засіданнях члени профкому вирішують питання про надання допомоги та про збереження санаторіїв-профілакторіїв, про оздоровлення студентів та працівників. Профкомами студентів ОДАБА, ОНПУ, ОНАХТ проводилися перевірки якості харчування.

 Профкоми студентів надають матеріальну допомогу малозабезпеченим студентам для часткової оплати вартості путівки, а студентам-сиротам путівки надаються безкоштовно.

 Профком студентів ОНПУ виділив кошти на придбання та установку ґрат на вікна першого поверху. Профком студентів ОНАХТ оплатив рахунок на придбання компресора до стоматологічної установки на суму 900 грн., профком працівників оплатив придбання магнітної установки на суму 3000 грн., оплачено акт перевірки та заміни контуру заземлення медичної апаратури на суму 400 грн.

 Профкомами надається матеріальна допомога працівникам санаторіїв-профілакторіїв, виділяються кошти для проведення урочистостей, ювілейних дат тощо.

 Позитивні результати раціонального використання коштів Фонду соціального страхування на культурно-масову роботу з відпочиваючими є там, де профкоми беруть участь у цій роботі. Так, на культурно-масову роботу в с/п ОНПУ, ОДАБА кошти витрачено на відвідування театрів та передплату газет. 

        Під час вивчення питання функціонування санаторіїв-профілакторіїв було визначено ряд проблем.

         Хоча всі санаторії-профілакторії функціонують як структурні підрозділи вищих навчальних закладів, існують значні труднощі із фінансовим забезпеченням їх господарського утримання (не в усіх закладах фінансування санаторію-профілакторію включено до кошторисів), поліпшення матеріально-технічної бази, поточних та капітальних ремонтів, поліпшення лікування осіб, які перебувають в санаторіях-профілакторіях, утримання додаткових штатних одиниць спеціалістів, стимулювання праці персоналу.

Не виконуються обов‘язки власника щодо придбання пломбувального матеріалу: в санаторії-профілакторії «Учитель» (вже другий заїзд відпочиваючим не надається ця послуга) пломбувальний матеріал було придбано інститутом у лютому 2008 року на суму 2111 грн., ОНАХТ у 2004 році на — суму 3045 грн., ОДАБА не придбається зовсім.

В ОНАХТ не укладений договір на обслуговування та ремонт медичної апаратури, не забезпечено цілодобову охорону санаторію-профілакторію.

Технічним інспектором були виявлені недоліки в експлуатації обладнання та медичної апаратури.

Служби з охорони праці вищих навчальних закладів, окрім ОНПУ, недостатньо контролюють роботу санаторіїв-профілакторіїв з питань охорони праці. Має місце порушення ведення нормативної документації з питань охорони праці.

В санаторії-профілакторії ОНПУ деякі кабінети потребують ремонту і заміни медичного обладнання.

 В санаторії-профілакторії ОНАХТ за останні роки придбано уживане медичне устаткування та апаратура на суму 10296 грн., меблі на 620 грн. В фізіотерапевтичному кабінеті застаріле медичне обладнання. Приміщення, каналізаційна система потребують капітального ремонту, сантехніка в аварійному стані, освітлення потребує оновлення, відсутнє постачання гарячої води. Необхідно негайно провести заміну чи перезарядку вогнегасників.

 В санаторії-профілакторії «Учитель» потребує ремонту система гарячого водопостачання та опалення, вже багато років в кімнатах та кабінетах низька температура взимку, багато років не робився поточний та капітальний ремонти їдальні, кабінетів, не вистачає посуду. Пожежна сигналізація в приміщеннях вже довгий період не перевірялась, водяна пожежна система знаходиться в неробочому стані, відсутні вогнегасники. Немає плану і напрямів евакуації. Медперсонал не проходить навчання та перевірку знань з електробезпеки, в харчоблоці у приміщенні основної електрощитової розташоване підсобне приміщення для збереження хлібної продукції та столи для зняття проб з приготовлених страв.

       Майже в усіх санаторіях-профілакторіях відсутні журнали реєстрації інструкцій з охорони праці, або вони ведуться з порушеннями нормативних документів, виявлені порушення інформаційного та профілактично-запобіжного характеру.

Обов’язкові періодичні медичні обстеження працівників санаторіїв-профілакторіїв проводяться за кошти працівників.

           У результаті документальної ревізії санаторію-профілакторію «Учитель» виявлено використання коштів Фонду не за цільовим призначенням, а саме: перевищення затверджених норм витрат на харчування відпочиваючих в сумі 4275,91 грн. та на лікування в сумі 796,88 грн. Президія обкому Профспілки постановила перерахувати дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 5072,79 грн.

Профспілковими комітетами не використовуються всі можливості раціонального використання коштів соціального страхування на культурно-масову роботу з відпочиваючими, придбання квитків в різні театри м. Одеси (квитки замовляються тільки в Український театр), не організовуються екскурсії в музеї, храми тощо. Так, в санаторії-профілакторії ОНАХТ в 2008 р. за планом 9525 грн. витрачено лише 600 грн. на відвідування театру, в 2009 р. за планом 2438 грн. витрачено 873 грн. на відвідування театру. В санаторії-профілакторії «Учитель» в 2008 р. за планом 6000 грн. витрачено 1788 грн. на передплату газет, журналу, в 2009 р. за планом 1500 грн. ще не витрачено жодної гривні.

У минулі роки ОНПУ, ОНАХТ, ОДАБА в період літніх канікул на базі спортивно-оздоровчих таборів, центру оздоровлення студентів організовували виїзні зміни санаторіїв-профілакторіїв. У 2008 році таких змін не було.

Протягом останніх років не виконується план оздоровлення в санаторії-профілакторії «Учитель». Не виконується договір між власником Одеського обласного інституту удосконалення вчителів та дирекцією Фонду соціального страхування щодо господарського утримання санаторію-профілакторію. З 01.01.2008 року слухачі курсів сплачують за проживання. Наказом № 01-2/2 від 09.01.2009 р. директора обласного інституту удосконалення вчителів оплата за проживання терміном 24 дні становить 320 грн., за 18 днів — 270 грн. Також з порушенням йде оплата за путівку та проживання (кошти повинні сплачуватися в касу інституту): вчитель сплачує послуги банку за путівку та за проживання. Є випадки, коли гроші за проживання не повертаються вчителям в районах (Ізмаїльський, Балтський, Біляївський тощо).

Останнім часом Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності неодноразово порушує питання про припинення фінансування санаторію-профілакторію.

 Обкомом Профспілки направлено листа начальнику управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації з приводу функціонування санаторію-профілакторію «Учитель».

 

 

президія

ПОСТАНОВА

м. Одеса

 

 

    19.06.2009.                                                                         №     П- 39      

 

Про роботу санаторіїв-профілакторіїв вищих

навчальних закладів, санаторію-профілакторію

«Учитель» Одеського обласного інституту

 удосконалення вчителів

 

           Заслухавши і обговоривши довідку робочої групи обкому Профспілки «Про роботу санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів, санаторію-профілакторію «Учитель» Одеського обласного інституту удосконалення вчителів»,

 

           Президія обкому Профспілки

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Довідку робочої групи обкому Профспілки працівників освіти і науки «Про роботу санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів, санаторію-профілакторію «Учитель» Одеського обласного інституту удосконалення вчителів»

 взяти до відома (додається).

 

2. Відзначити що профспілковими комітетами та санаторіями-профілакторіями вищих навчальних закладів проводиться значна робота щодо організації оздоровлення та санаторно-профілактичного лікування працівників та студентів.

 

3. Ректорам вищих навчальних закладів, директору обласного інституту удосконалення вчителів:

 

3.1. Згідно із взятими зобов‘язаннями за договорами між дирекцією Фонду соціального страхування та вищими навчальними закладами, Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів передбачати в кошторисах закладів кошти на ремонт санаторіїв-профілакторіїв, придбання обладнання, медикаментів та інших господарських витрат необхідних  для забезпечення діяльності санаторіїв-профілакторіїв.

3.2. Забезпечити отримання санаторіями-профілакторіями ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на право провадження медичної практики та акредитаційного сертифікату на наступний термін.

3.3.Вжити невідкладних заходів, щодо усунення виявлених недоліків і порушень положень законодавчих і нормативних актів, вимог Закону України «Про охорону праці», взяти під особливий контроль стан умов і охорони праці в санаторіях-профілакторіях.

 

4. З метою покращення роботи санаторію-профілакторію Одеського обласного інституту удосконалення вчителів «Учитель»:

           4.1.Директору Кавалерову В.А. забезпечити виконання:

- статуту санаторію-профілакторію «Учитель», договору між Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів та виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які передбачають господарське утримання, проведення ремонтів, здійснювати за рахунок власних коштів;

 

            — плану оздоровлення працівників у санаторії-профілакторії згідно   

            затвердженого кошторису.

 

           4.2. Звернутися до голови Одеської обласної державної адміністрації Сердюка М.Г., начальника обласного управління освіти і наукової діяльності Демченка Д.М. з проханням розглянути питання щодо скасування додаткової оплати за проживання з осіб, яким одночасно з проходженням курсів підвищення кваліфікації виділено путівки до санаторію-профілакторію «Учитель».

 

5. Профспілковим комітетам, комісіям із соціального страхування вищих навчальних закладів здійснювати всі необхідні заходи для поліпшення відбору та направлення студентів до санаторіїв-профілакторіїв. Посилити інформаційну роботу з цього питання.

 

6. Районним радам, комітетам Профспілки забезпечити контроль за направленням педагогічних працівників на оздоровлення до санаторію-профілакторію «Учитель», які одночасно проходитимуть  курси підвищення кваліфікації.

 

7. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови обкому Профспілки Щедрова І.М. і завідувачку відділу соціально-економічного захисту працівників Подгорець В.В.

 

 

           

Голова обкому Профспілки                                         Н.О. Дубовик© 2014 Профспілка працівників освіти і науки