Засідання президії обласного комітету Профспілки

 24.04.19


 

 

         19 квітня 2019 року відбулося засідання президії Одеського обласного комітету Профспілки, на якому були розглянуті питання:

         - «Про практику роботи виборних профспілкових органів Київської районної організації Профспілки щодо організаційного та фінансового зміцнення первинних профспілкових організацій, формування їх позитивного іміджу шляхом використання сучасних комунікаційних методів та інструментів»;

          — «Про роботу організаційних ланок Одеської обласної організації Профспілки з питань забезпечення підготовки та якісного проведення оздоровлення і відпочинку дітей працівників освіти в літній період 2019 року».

         Відкрила та вела засідання голова обкому Профспілки Ніна Дубовик.

         З першого питання порядку денного виступила голова Київської районної організації Профспілки Ольга Циганкова, яка з допомогою мультимедійних засобів презентувала  роботу райкому Профспілки та профкомів закладів освіти, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення первинних профспілкових організацій, формування їх позитивного іміджу.

         Президія дала високу оцінку роботі виборних профспілкових органів Київської районної організації та рекомендувала  територіальним комітетам Профспілки, профкомам  та профорганізаторам закладів та установ освіти Одеської області використовувати їх позитивний досвід роботи  у своїй діяльності. 

         Про забезпечення підготовки та якісного проведення оздоровлення і відпочинку дітей працівників освіти в літній період 2019 року членів президії поінформувала заступник голови обкому Профспілки Любов Корнійчук. Директор ДЗОВ «Знамя» Одеської обласної організації Профспілки Галина Мізіна доповіла про хід підготовки закладу до відкриття та роботи в літній оздоровчий сезон.

 

         Інформацію «Про практику роботи виборних профспілкових органів Київської районної організації Профспілки щодо організаційного та фінансового зміцнення первинних профспілкових організацій, формування їх позитивного іміджу шляхом використання сучасних комунікаційних методів та інструментів» та постанову «Про роботу організаційних ланок Одеської обласної організації Профспілки з питань забезпечення підготовки та якісного проведення оздоровлення і відпочинку дітей працівників освіти в літній період 2019 року» публікуємо нижче.

 

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ

 Одеського обкому Профспілки

 

Інформація про  роботу виборних профспілкових органів Київської районної організації Профспілки щодо організаційного та фінансового зміцнення первинних профспілкових організацій, формування їх позитивного іміджу шляхом використання сучасних комунікаційних методів та інструментів

 

             Відповідно до Перспективного плану роботи Одеського обласного комітету Профспілки  робоча група обкому Профспілки в квітні вивчала роботу Київського районного комітету Профспілки, профкомів та профорганізаторів первинних профспілкових організацій закладів освіти щодо організаційного та фінансового зміцнення первинних профспілкових організацій, формування їх позитивного іміджу шляхом використання сучасних комунікаційних методів та інструментів.

                  На підставі  вивчених  матеріалів можна стверджувати, що в організаційних ланках Київської районної організації Профспілки склалась ефективна послідовна система роботи, що формується на практичній реалізації таких базових принципів, як солідарність усіх членів Профспілки та профспілкових органів у забезпеченні виконання статутних завдань, звітності виборних органів перед членами Профспілки, обов’язковості та взаємної відповідальності за виконання прийнятих рішень.

Київська районна організація Профспілки та три первинні профспілкові організації ДЮСШ  внесені в Державний реєстр юридичних осіб.  Решта первинних профспілкових організацій легалізовані в управлінні юстиції.                              

Станом на  01.04.2019 року до складу районної організації входять 18 первинних профспілкових організацій, у 15-и з яких обрано профкоми, у 3-х  - профорганізаторів. Вони об’єднують  1002 члени Профспілки, в тому числі 927 працівників та 75 непрацюючих пенсіонерів. Випадків виходу працівників із галузевої Профспілки за власним бажанням за останні роки не було. Первинні профспілкові організації дотримуються вимог добровільності вступу до Профспілки на основі відповідних заяв. Всі спілчани забезпечені профспілковими квитками, в профкомах зберігаються облікові картки.

         Під час перевірки встановлено, що виборні профспілкові органи районної, первинних профспілкових організацій здійснюють свою діяльність, проводять профспілкові збори та засідання профкомів відповідно до Статуту Профспілки, положень про організації та згідно з планами роботи, щорічно на зборах звітують перед членами Профспілки про свою діяльність.

         Згідно зі Статутом Профспілки та рішеннями вищих за підпорядкуванням профспілкових органів 27 березня 2019 року проведений пленум Київського райкому Профспілки, на якому прийнято рішення про проведення звітів і виборів у районній організації, встановлено норму представництва делегатів на районну конференцію та членів райкому Профспілки. Проведений семінар для голів ППО, де були опрацьовані нормативні документи ЦК Профспілки та методичний посібник, підготовлений головою райкому Циганковою О.В. На сьогодні складений графік звітно-виборних зборів, в якому передбачені відповідальні за проведення зборів та  присутні, крім голови, члени райкому.

          Районний комітет Профспілки, профкоми та профорганізатори спрямовують свою діяльність 

на підвищення мотиваційних аспектів перебування працівників у Профспілці, проводячи   активну 

роботу щодо соціально-економічного захисту   освітян.

 Всі питання, які згідно з чинним законодавством погоджуються з профспілковими органами, розглядають на засіданнях профкомів, про що свідчать відповідні протоколи. Профкоми та профорганізатори на паритетних засадах працюють з адміністраціями закладів, представляючи інтереси працівників під час затвердження розкладу уроків та режиму роботи обслуговуючого персоналу, проведення атестації та розподілу педагогічного навантаження, надання відпусток, створення безпечних умов праці тощо.

    Відстоювання трудових, соціально-економічних прав спілчан здійснюється шляхом укладання та забезпечення виконання умов колективних договорів. На допомогу первинним профспілковим організаціям Київським райкомом Профспілки розроблені методичні рекомендації щодо укладання колективного договору.

 Колективні договори укладені в усіх закладах та установах освіти району. Завдяки їх положенням працівники закладів обласного підпорядкування отримують виплати в максимальних розмірах та додаткові порівняно з чинним законодавством пільги. Зокрема за роботу в нічний час доплата складає 40% посадового окладу,  надбавка  за престижність  педагогічної праці 20%-30%, винагорода за сумлінну працю в розмірі посадового окладу. Обслуговуючий персонал отримав   матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 100 %. За результатами атестації робочих місць у школах-інтернатах установлені доплати за шкідливі умови праці 12 %, додаткові відпустки тривалістю 4 -7 календарних днів  за шкідливі умови праці та за ненормований робочий день.

Варто зазначити, що в колективних договорах  передбачено положення щодо  преміювання в розмірі посадового окладу голів первинних профспілкових організацій.

Дещо гірша ситуація в закладах освіти, які фінансуються з бюджету        м. Одеси, де надбавка за престижність виплачується в розмірі лише 10-15 %, винагорода за сумлінну працю — 30-70%.

Голови профкомів та керівники закладів освіти щорічно звітують перед трудовими колективами про виконання колективних договорів.

          Райком Профспілки для забезпечення ефективного соціально-економічного захисту спілчан проводить моніторинг ступеня виконання прийнятих законів, рішень виконавчої влади, положень колективних договорів та досягнутих результатів. Результати моніторингів доводяться до відома профкомів та членів Профспілки у формі інформаційних листівок (бюлетенів).

           Одним із важливих завдань, які сприяють зміцненню та єдності профспілкових організацій, є задоволення соціально-культурних, духовних потреб та інтересів спілчан, організація оздоровлення і відпочинку членів Профспілки та їхніх дітей. 

Завдяки цілеспрямованій роботі в цьому напрямку, яку проводять райком Профспілки та профкоми,  у 2018 році в санаторіях оздоровлено 36 осіб, в тому числі – 5 осіб за обласною Програмою оздоровлення та відпочинку спілчан та їх дітей. Членам   Профспілки оплачується путівка в таких пропорціях: обком Профспілки — 40%, райком — 20%, профком — 10%, решта 30 % – за власний рахунок.

         Об’єднують спілчан і такі форми культурного відпочинку, як екскурсії по визначних місцях та релігійних святинях області та України, відвідування театрів, музеїв, корпоративні заходи з нагоди державних та професійних свят, квести.   Зокрема в минулому році було організовано екскурсії для   109 осіб у Почаїв, Умань, Карпати, Херсон, Миколаїв, Вінницю, по Одеській області. Одеський оперний театр, український театр, російський драматичний театр та театр музичної комедії  відвідали 223 особи. Організовано відпочинок на турбазах для 58 осіб.

         Активно організацією екскурсійних поїздок займаються профкоми ППО шкіл-інтернатів № 88 та №7, відвідуванням театрів та кінотеатрів — профкоми ППО шкіл-інтернатів № 34 та № 91, відпочинком на турбазах – профкоми ППО Одеської ЗОШ № 55 та Одеського НВК «Гармонія».

          Загалом оздоровчими та відпочинковими заходами в 2018 році було охоплено  426 осіб, що складає майже 46 % від загальної чисельності працюючих членів Профспілки. Витрачено 123,2 тис. грн. із профспілкового бюджету. 

Чотири роки поспіль Київська районна організація посідає І місце за підсумками обласного огляду роботи профспілок на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей. У 2018 році оздоровлено 80 дітей (54%), в тому числі 28 в ДЗОВ «Знамя», на що витрачено із профспілкового бюджету 51,6 тисячі гривень. Районна організація нагороджена  почесним знаком ЦК Профспілки «Турбота про дітей».

Спілчани Київської районної організації є активними учасниками обласних фестивалів художньої самодіяльності, огляду-конкурсу з охорони праці, де посідають призові місця. Так за підсумками Всеукраїнського громадського огляду- конкурсу стану умов з охорони праці в 2017 році Диплом ІІ ступеня нагороджений колектив Одеської спеціальної школи-інтернату № 88, за підсумками 2018 року Диплом ІІ ступеня  — колектив Одеської спеціальної школи-інтернату № 87 .

Профспілковий актив та рядові члени Профспілки беруть активну участь в обласних та  всеукраїнських профспілкових акціях протесту, що формує в них відчуття особистої значимості та причетності до дій освітянського профспілкового загалу.

           Фінансове забезпечення діяльності Київського райкому Профспілки, профспілкових комітетів здійснюється за рахунок членських внесків спілчан та коштів, які перераховують роботодавці відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та укладених договорів.

         Київська районна організація та ППО, які внесені в Держреєстр,  підтвердили статус неприбутковості.

         На підставі змін до Статуту Профспілки щодо використання профспілкових коштів внесені відповідні зміни до Положення про Київську районну організацію Профспілки та положень про первинні профспілкові організації.

         Профспілкові внески розподіляються згідно з рішенням пленуму райкому Профспілки таким чином: райкому – 25 %, профкомам — 55%.

           Кошти на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу (0,3%) використовуються відповідно до затвердженого на профспілкових зборах порядку використання цих коштів, який надає право профкомам при необхідності виділяти гроші для проведення районних заходів чи участі представників районної організації в обласних заходах.  

У кожній первинній профспілковій організації затверджений  кошторис.

            Значну увагу районний комітет та профкоми приділяють повноті утримання та перерахування профспілкових внесків, які бухгалтерії утримують із заробітної плати працівників за їхніми особистими заявами і перераховують    на рахунок районної організації. З 9 керівниками закладів освіти та 3 керівниками установ освіти  укладені договори на відрахування внесків,  щорічно проводиться перевірка повноти утримання та перерахування внесків із складанням відповідних актів.

         Непрацюючі пенсіонери  членські внески не сплачують на підставі прийнятих на профспілкових зборах рішень про звільнення їх від сплати.

  Райком Профспілки виконує свої фінансові зобов’язання перед обкомом Профспілки: 20% профспілкових внесків перераховуються щомісячно, вчасно і в повному обсязі, заборгованості з інших платежів також немає.

         Завдяки цілеспрямованій наполегливій роботі голови райкому Профспілки Циганкової О.В. та наданні методичної і практичної допомоги директорам, бухгалтерам і головам ППО всі школи-інтернати, а в цьому році й ДЮСШ, отримують кошти на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу. 

         Сприяє фінансовому зміцненню профспілкових організацій належно організована робота ревізійних комісій. Ревкомісії первинних профспілкових організацій раз на рік здійснюють перевірку діяльності профкомів, на профспілкових зборах доповідають про її результати. Ревізійна комісія районної організації раз у квартал перевіряє облік коштів, які надійшли в касу райкому, доцільність їх витрачання, а також залишок грошей на рахунку в банку. За підсумками року проводить ревізію фінансово-господарської діяльності райкому Профспілки та перевірку надходження, облік та витрачання коштів первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

 

          Важливою і необхідною частиною, яка забезпечує організаційну міцність та єдність, є робота профспілкових лідерів та профактиву над створенням позитивного іміджу організації, який досягається як за допомогою різноманітних корпоративних заходів, так і шляхом надання оперативної актуальної інформації спілчанам.

         З цією метою райком Профспілки    використовує електронну пошту закладів освіти, особисту електронну пошту голів профкомів. Електронне листування залишається найбільш швидким та доступним способом обміну інформацією, оскільки всі первинки мають доступ до мережі Інтернет. Таким чином профспілковим комітетам надсилаються постанови президій та пленумів обкому, райкому Профспілки, інформаційні бюлетені, інша оперативна інформація.

Також  у райкомі Профспілки налагоджений Skype-зв'язок та створена група в мобільному додатку  Viber. Активно впроваджується практика супроводу щорічних звітів голів  профкомів фото- та відеопрезентаціями.

Змістовно обладнані профспілкові куточки в усіх відвіданих закладах, які мають як постійні рубрики, так і змінну актуальну інформацію.  

          Один раз на два роки райком Профспілки проводить огляд профспілкових стендів та за його підсумками заохочує ті профкоми, котрі найбільш ефективно та креативно використовують їх для інформування спілчан, вважаючи що профспілковий куточок  — це візитівка профспілкової організації. При підбитті підсумків враховуються не тільки форма, доступність викладення інформації, але й творчий підхід в оформленні профспілкового стенду та в подачі інформації. Основним показником при визначенні переможців є актуальність представленої інформації.

         Члени профкомів активно користуються сайтами галузевої Профспілки та Одеської обласної організації і популяризують їх серед спілчан.

Голова районного комітету Профспілки цілеспрямовано координує роботу первинних профспілкових організацій, постійно видає для профкомів інформаційно-методичні бюлетені з різних питань профспілкової роботи, листи — роз'яснення з тем правової роботи, оплати праці, трудового законодавства, буклети-пам'ятки з практичними порадами з різних питань профспілкової діяльності.

Для інформування спілчан використовується газета «Освітянський профспілковий вісник». Щороку райком здійснює передплату профспілкових видань: газети «Профспілкові вісті», журналу «Бібліотечка голови профспілкового комітету» — для всіх первинних профспілкових організацій і райкому; газети «Освіта» — для районного комітету, газети «На пенсії» — для непрацюючих пенсіонерів; закуповує календарі обласної організації Профспілки.

     У Київському райкомі налагоджена  система профспілкового навчання, головною метою якого є постійне забезпечення профспілкових лідерів та активу знаннями і практичними навичками, необхідними для плідної роботи первинної профспілкової організації. У 2018-2019 навчальному році вже проведено п’ять семінарів. Крім того, райком Профспілки практикує «індивідуальне навчання», тобто для однієї первинної профспілкової організації, наприклад: для активу ППО і бухгалтерії, для профкому й адміністрації. Теми навчання різноманітні, навчання проходять в інтерактивній формі із застосуванням тестів із певної теми, наприклад: «Відпускна кампанія», «Трудова дисципліна», «Статут Профспілки», «Гарантії діяльності первинної профспілкової організації» тощо. В 2018 році такі індивідуальні навчання були проведені в ППО шкіл-інтернатів № 7, 93, 91 та Одеської ЗОШ № 55.

           На навчання профактиву в 2018 році витрачено 38700 гривень, що складає 5 % від загальної суми витрат.

                Діловодство в райкомі Профспілки та профкомах ведеться на належному рівні відповідно до рекомендацій обкому Профспілки з організаційної роботи та діловодства в територіальних та первинних організаціях Профспілки. Затверджені номенклатури справ.

         З метою покращення профспілкової роботи, використання в повній мірі визначених законами України прав і повноважень, зміцнення статутної дисципліни райкомом Профспілки було проведено конкурс «Стан ведення документації первинної  профспілкової організації». Розроблені критерії оцінки за 12 розділами роботи та 40 питаннями, які дають повну характеристику роботи первинної профспілкової організації. За підсумками конкурсу переможці отримали Дипломи та премії райкому Профспілки.

         Райком Профспілки активно використовує моральне та матеріальне заохочення профактивістів. Головам первинних профспілкових організацій виплачуються премії до Дня вчителя, 8 Березня. Крім того, ювіляри – голови і заступники голів ППО та керівники закладів і установ освіти — отримують адресні папки та премії до особистого ювілею. На преміювання профактиву в минулому році витрачено 27800 гривень, на поточний заплановано 40000 гривень з  урахуванням проведення звітно-виборчої кампанії.

           У 2018 році Почесними грамотами Одеського обкому Профспілки нагороджено   7 спілчан, Грамотами райкому Профспілки -16, Подяками -15.

 

                                 

 

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

президія

                                               ПОСТАНОВА

  19.04.2019                                                                                        №  П-43 -2               

 

Про роботу  організаційних ланок Одеської

обласної організації Профспілки з питань

 забезпечення підготовки та якісного

проведення оздоровлення і відпочинку дітей

працівників освіти в літній період 2019 року

          

         З метою створення сприятливих та безпечних умов для оздоровлення та відпочинку дітей освітян у літній період 2019 року, максимального охоплення дітей оздоровчими заходами виборні профспілкові органи  спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ректоратів закладів вищої освіти проводять роботу щодо організаційного, фінансового, кадрового і матеріального забезпечення оздоровчої кампанії.

Всього планується забезпечити діяльність 6 дитячих закладів оздоровлення і відпочинку: «Знамя» Одеської обласної організації Профспілки, «Ювілейний» Арцизького району, «Зорька» Татарбунарського, «Сонячний» Саратського, «Глобус» Ізмаїльського, «Буревісник» Тарутинського, у яких будуть оздоровлюватись діти працівників освіти.

Обласний комітет Профспілки на   підготовку до відкриття ДЗОВ «Знамя» в сезоні 2019 року згідно з планом, затвердженим на президії обкому Профспілки  15.02.2019 р. №П-41-6, виділив 774 тис.грн. 

На даний час проведений поточний ремонт приміщень харчоблоку, овочевого цеху, їдальні, медпункту; замінені вікна в деяких приміщеннях харчоблоку, ізоляторі медпункту. Замінена система водопостачання для миття рук перед входом в їдальню та в санблоці для дітей. Відремонтовано фасад корпусу Д, замінені двері. Підведена гаряча вода в їдальню, санблок для кухарів. Придбано 240 чохлів для матраців. Проводиться благоустрій території та обрізання сухих дерев та гілок КП «Міськзелентрест».

Технічний інспектор праці обкому Профспілки перевірив стан техніки безпеки в усіх житлових та технічних приміщеннях табору «Знамя», документацію та наочність з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки.

 Укладені договори на забезпечення педагогічними кадрами та кухонними працівниками, постачання продовольчих товарів, вивіз сміття і харчових відходів, водопостачання, постачання електроенергії та інші.

Розпочата підготовка до відкриття районних дитячих оздоровчих закладів, створення сприятливих та безпечних умов для оздоровлення та відпочинку дітей у літній період 2019 року.

 У таборі «Сонячний» для покращення умов проживання дітей та зміцнення матеріально-технічної бази Саратською районною радою виділено        224 тис.грн. Проведений поточний ремонт душових, обладнання, корпусів та спортивного майданчика. Встановлено відеоспостереження по всій території, працює пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу.

На сесії Арцизької районної ради виділено  200 тис. грн. для покращення матеріально-технічної бази табору «Ювілейний». Встановлені кондиціонери в їдальні, на що витрачено 55 тис.грн. Проведені сантехнічні роботи в душових та туалетах. Силами співробітників прибрана територія закладу. Перевірена пожежна безпека та система оповіщення про пожежу. Арцизький райком Профспілки займається підбором кадрів.

Ізмаїльська районна рада для покращення умов проживання дітей, зміцнення матеріально-технічної бази табору «Глобус» виділила 300 тис. грн. на ремонт підлоги в їдальні, оббивку одного з корпусів сайдингом, придбання посуду, білизни та установку додаткових душових у корпусах. 

Для створення сприятливих і безпечних умов для оздоровлення та відпочинку дітей у таборі «Зорька», зміцнення матеріально-технічної бази Татарбунарська районна рада виділила 370 тис.грн. Проводиться поточний ремонт, замінено матраци, вікна, двері, підлогу. Придбано білизни на               200 тис.грн. Вирішено питання пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

Для покращення умов проживання дітей у таборі «Буревісник» Тарутинською районною радою виділено 150 тис. грн. на зміцнення матеріально-технічної бази: придбання сантехнічного обладнання, білизни. Силами профспілкового активу прибрана територія закладу. Укладено договір на проходження педагогічної практики студентами Білгород-Дністровського педагогічного училища, на роботу запрошені освітяни району.

Адміністрація та профкоми закладів вищої освіти розпочали підготовку до відкриття оздоровчих таборів та баз відпочинку, де щороку оздоровлюються діти працівників: «Економіст» Одеського національного економічного університету, «Чорноморка» Одеського національного університету                            ім. І.І.Мечникова, «Чайка» Одеського національного політехнічного університету, «Феміда» Національного університету «Одеська юридична академія», «Південний Буг» Одеської національної академії харчових технологій, «Івушка» Ізмаїльського державного гуманітарного університету, «Педагог» Білгород-Дністровського педагогічного училища. 

Профспілкові органи на своїх засіданнях приймають рішення щодо організації оздоровлення дітей влітку 2019 року, виділення коштів на часткову оплату путівок, організовують збір заяв на відпочинок дітей у дитячих закладах. Питання оздоровлення та відпочинку дітей розглядається на нарадах відділів освіти, нарадах з представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ректоратах закладів вищої освіти.   

          З метою забезпечення якісного оздоровлення і відпочинку дітей освітян області в літній період 2019 року президія обкому Профспілки   

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

         1. Організувати з   10 червня 2019 року в ДЗОВ «Знамя» три оздоровчі зміни тривалістю по 14   календарних днів:

        1зміна –    10.06 – 23.06. 2019р.,          П зміна –  26.06 – 09.07.2019 р.,

        Ш зміна -  12.07 – 25.07.2019 р.

         2. Затвердити  кошторис на утримання ДЗОВ «Знамя» в оздоровчий сезон 2019 року (додаток 1). 

         

          3. Затвердити вартість путівки на 14 днів – 4000 гривень.

 

         4. Установити за рахунок бюджету обкому Профспілки доплату за путівки для оздоровлення дітей членів Профспілки, які перебувають на обліку в організаційних ланках Одеської обласної організації Профспілки, у ДЗОВ «Знамя» та районні табори із розрахунку 1000 гривень на кожну путівку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     5.Організаційним ланкам обласної організації Профспілки:

        5.1.Спільно з органами управління освітою, керівниками закладів освіти здійснити необхідні організаційні заходи для якісного оздоровлення і відпочинку дітей, своєчасного і достатнього фінансування оздоровчої кампанії в літній період, здійснювати контроль за створенням умов для повної безпеки життя і здоров’я дітей, які знаходяться на відпочинку, наявності системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

5.2. До 10 травня 2019 року подати в обком Профспілки заявки   на придбання путівок в ДЗОВ «Знамя» та виділення дотації на придбання путівок у районні оздоровчі заклади.

      5.3 Активізувати роботу щодо   залучення додаткових коштів від органів місцевого самоврядування, роботодавців, спонсорів для фінансування дитячого оздоровлення та здешевлення вартості путівок.

      5.4 Забезпечити контроль за наявністю в дітей, які направляються в дитячі заклади, медичних довідок встановленого Міністерством охорони здоров’я зразка ( форма 079/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 р. №302).

     5.5. Забезпечити в першочерговому порядку відпочинок та оздоровлення дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківської опіки.

      

               6. Головам районних, міських комітетів Профспілки, у сфері впливу яких є дитячі заклади оздоровлення та відпочинку:

            6.1. Сприяти їх своєчасній підготовці до оздоровчого сезону і створенню належних умов для відпочинку й оздоровлення дітей.

           6.2.Здійснювати контроль за дотриманням оздоровчими закладами вимог законів України „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення”, „Про пожежну безпеку”, «Про охорону праці».

 

             7. Для прийомки дитячого закладу оздоровлення і відпочинку „Знамя” Одеської обласної організації Профспілки створити комісію в складі:

 - Дубовик Н.О., голова комісії, голова обласної організації Профспілки.

 Члени комісії:

- Корнійчук Л.Т., заступник голови обласної організації Профспілки;

- Мізіна Г.І., директор дитячого закладу оздоровлення і відпочинку „Знамя”;

- Рогачова  О.І., інженер з охорони праці Одеської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 87;

- лікар дитячого закладу оздоровлення і відпочинку „Знамя”;

- Падалка О.В., заступник голови Федерації профспілок Одеської області (за згодою).

      

             8. Для розподілу путівок у дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Знамя» та встановлення доплати за путівки в районні табори для оздоровлення дітей членів Профспілки створити робочу групу в складі:

-   Корнійчук Л.Т., заступник голови обласної організації Профспілки;

-   Кузнецова Т.А., головний бухгалтер обкому Профспілки;

-   Подгорець В.В., зав. відділу соціально-економічного захисту працівників;

-   Циганкова О.В., голова Київської районної організації Профспілки;

- Страхова Т.В., голова первинної профспілкової організації Одеської національної академії харчових технологій, голова секції вищої школи.

             За дорученням президії обкому Профспілки  робочій групі здійснити розподіл путівок у дитячий заклад оздоровлення і відпочинку ”Знамя” згідно з поданими заявками та відповідно до чисельності членів Профспілки, встановити доплату за путівки в районні табори з подальшим затвердженням президією обкому Профспілки. У випадку повернення путівок перерозподіляти їх відповідно до наданих додаткових заявок.                                                                                             

  

               9.  Затвердити  Положення про обласний огляд роботи організаційних ланок Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей освітян (додаток 2).

Організувати участь профспілкових організацій в обласному огляді у 2019 році відповідно до затвердженого Положення.                              

 

10. Затвердити склад оргкомітету обласного огляду роботи організаційних ланок Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей освітян (додаток 3).

 

11. Взяти участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілок на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей освітян, який проводиться Федерацією профспілок України.

       

12. Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника голови обкому Профспілки Корнійчук Л.Т., завідувача відділу соціально-економічного захисту працівників Подгорець В.В.   

 

 

Голова обкому Профспілки                                                            Н.О. Дубовик© 2014 Профспілка працівників освіти і науки