Вимагаємо підвищення заробітної плати науково-педагогічним працівникам ЗВО

 02.10.18


17.09.2018                                                                                                                       № 01-11-187

 

Кабінет Міністрів України

 

              Президія Одеського обкому Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу необхідності підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати науково-педагогічних, наукових працівників та працівників інших структурних підрозділів закладів вищої освіти.

         Низький розмір посадових окладів даних працівників не забезпечує їхні нагальні життєві потреби, нівелює рівень висококваліфікованих працівників і некваліфікованих, не стимулює молодих викладачів до підвищення свого наукового та педагогічного рівня, не мотивує науково-педагогічних працівників до більш ефективної роботи та обумовлює крайнє незадоволення та соціальну напругу в колективах!

               Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» з 1 січня 2018 року підвищено на 10 відсотків посадові оклади (ставки заробітної плати) тільки педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

             Пунктом 2 цієї постанови доручено Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 р. розглянути питання щодо підвищення з 1 вересня 2018 р. оплати праці інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників.

          Однак, до сьогоднішнього часу це питання не вирішено.

          Сьогодні розмір посадових окладів керівників структурних підрозділів у закладах вищої освіти відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016р.           № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» знаходиться на рівні 10-13 розряду Єдиної тарифної сітки (3207- 4000 грн.), що практично дорівнює або нижче мінімальної зарплати в Україні.

           Зазначене свідчить про фактичне зрівняння зарплати начальників та керівників відділів закладів вищої освіти, що мають велике професійне навантаження і відповідальність, із зарплатами працівників, які виконують некваліфіковану роботу.

         Ситуація обтяжується ще й тим, що інтеграція вищої школи України до європейського освітнього простору вимагає від науково-педагогічних працівників всебічного розвитку свого потенціалу, а саме: знання іноземної мови, розширення дослідницьких здібностей, інформованості, підвищення рівня професійних знань і вміння спілкуватися з зарубіжними колегами, що, в свою чергу, вимагає додаткових матеріальних, фізичних та емоційних витрат.

       Відповідно до постанови КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та  наказу МОНУ № 13 від 14.01.2016р. «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» підвищені вимоги щодо отримання вченого звання. Згідно з цими вимогами викладачам необхідні публікації в міжнародних наукометричних виданнях і участь у зарубіжних конференціях та стажуваннях, що вимагає великих коштів. Молоді науковці не в змозі оплачувати такі витрати, тому що їхня зарплатня практично дорівнює мінімальній. А ще, крім того, необхідно забезпечувати свої сім’ї, годувати та навчати дітей, купувати житло!

        Президія обкому Профспілки наголошує на необхідності застосування законодавчо визначених можливостей для встановлення міжпосадового діапазону окладів науково-педагогічних працівників більш ніж 10% з метою відновлення їх співвідношення між педагогічними і науково-педагогічними працівниками, а також забезпечення належної оцінки праці найбільш кваліфікованої частини працюючих.

         Підтримуючи пропозиції ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та зважаючи на вимогу значної чисельності науково-педагогічних, наукових працівників, профспілкових організацій, як представників їхніх прав та інтересів, просимо вжити заходів для підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати науково-педагогічних працівників та працівників інших структурних підрозділів закладів вищої освіти з                   1 вересня 2018 року.

 

Голова обласної організації Профспілки                       Н.О.Дубовик© 2014 Профспілка працівників освіти і науки