Тенденції оплати праці – у полі зору Профспілки

 02.10.14


 

Відкрила семінар голова обкому Профспілки Н.О. Дубовик, яка наголосила, що, не зважаючи на вкрай важку економічну ситуацію в нашій країні, економити на освітній галузі неприпустимо. Ніна Олександрівна розповіла про результати діяльності профспілкових органів, яка направлена на соціальний захист членів Профспілки, недопущення запровадження в дію нормативних документів, які обмежують права трудящих на гідну оплату та умови праці та підкреслила те, що Міністр освіти і науки України визнав провідну роль галузевої Профспілки у відстоюванні прав освітян.

Головний бухгалтер Одеської національної академії харчових технологій І.В. Звіряка поділилася досвідом фінансового забезпечення діяльності закладу, розповіла про актуальні проблеми та заходи, які вживають в академії для їх вирішення. Завдяки активній співпраці з профспілковим комітетом адміністрації вдається забезпечувати вчасну виплату заробітної плати, регулярно виділяються кошти на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу та на заходи з охорони праці. «Профком – наша надійна опора» — заявила Ірина Володимирівна.

Про оплату праці працівників ОНАХТ, виплату надбавок, доплат та матеріальної допомоги детально розповіла начальник планового відділу академії І.В. Осіпова. У закладі діє широко розгалужена система надбавок та доплат як для науково-педагогічних, так і для технічних працівників, виплата яких завжди узгоджується з профкомом працівників.

Пізнавальним і цікавим був виступ старшого викладача Одеського національного економічного університету Е.А. Каражия, який розповів про сучасні тенденції оплати праці в умовах теперішньої ситуації в Україні. Використовуючи порівняння з досвідом європейських країн, Едуард Андрійович звернув увагу присутніх на те, що, нажаль, сьогодні сантехнік або перукар заробляють на життя більше викладача вишу або вчителя, а заробіток керівників деяких підприємств в десятки разів перевищує рівень мінімальної заробітної плати. Держава має бути зацікавлена в тому, щоб кожний її громадянин отримував високу заробітну плату, адже тоді більше коштів буде відраховуватися до держбюджету, а крім того, більше коштів буде покладатися на банківські депозити, що могло б зміцнити вітчизняну економіку.

Правовий інспектор обкому Профспілки Т.І. Саєнко проінформувала учасників семінару про важливість ролі колективно-договірного регулювання оплати праці, розповіла про найбільш поширені проблемні ситуації в цьому аспекті та шляхи їх вирішення.

Учасники семінару активно задавали питання щодо нормування робочого часу, нарахування зарплати та інших питань, які стосуються оплати праці.

 

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ Одеського обкому Профспілки працівників освіти і науки України 

 

 

 

 

 © 2014 Профспілка працівників освіти і науки