Пільги для осіб, які поєднують роботу і навчання

 25.02.19


Особам, які одночасно працюють і навчаються, законодавство гарантує певні пільги, що стосуються часу відпочинку, робочого часу, оплати праці тощо. Ці пільги визначені в главі 14 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП). Види пільг та їх обсяг залежить:

- від форми навчання;

- виду навчального закладу;

- курсу перебування.

        Працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням (стаття 202 КЗпП).

 

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у заклади вищої освіти, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад (ч. 1 ст. 214 КЗпП).

Надання відпусток без збереження заробітної плати працівникам на період проїзду до місцезнаходження закладу освіти та назад (для забезпеченої наданням додаткової відпустки участі в заходах, передбачених навчальним планом) не передбачено. Вони можуть надаватися за погодженням сторін трудового договору (ст. 84 КЗпП; ст. 26 Закону «Про відпустки»).

 

 Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при закладах вищої освіти, у період навчального року надається за їхнім бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Для складання випускних іспитів їм гарантована додаткова відпустка на умовах цієї статті.

 

           Працівникам, які навчаються у закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, але лише працівникам, які успішно навчаються в зазначених закладах, а також інші пільги, передбачені законодавством (ст. 216 КЗпП):

- на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів працівниками, які навчаються на першому та другому курсах закладів вищої освіти:

          І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів;

         ІІІ і IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 20 календарних днів;

         усіх рівнів акредитації з заочною формою навчання – щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів;

- на час настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів працівникам, які навчаються на третьому і наступних курсах закладів вищої освіти:

І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається додаткова відпустка тривалістю 20 календарних днів;

         ІІІ і IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів;

         незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 40 календарних днів.

 

Працівники, які здобувають другу (наступну, тобто третю також) вищу освіту в навчальних закладах післядипломної освіти та закладах вищої освіти, які мають у своєму складі підрозділи післядипломної освіти, мають право на додаткову оплачувану відпустку тієї ж тривалості, що й працівники, які навчаються на третьому і наступному курсах закладів вищої освіти відповідних рівнів акредитації та повинні надаватися протягом навчального року (ст. 15 Закону України «Про відпустки»).

 

На період складання державних іспитів у закладах вищої освіти усіх рівнів акредитації працівники мають право на надання їм додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів.

 

На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) працівники, які навчаються без відриву від виробництва у закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю два місяці, а третього та четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

 

Відповідно до ст.216 КзпП у закладах вищої освіти, де навчальний процес має свої особливості, може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням. Відповідно до цього Кабінет Міністрів України своєю постановою від 28 червня 1997 року № 634 затвердив «Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості», а саме щорічно надаються такі відпустки:

-10 календарних днів без збереження заробітної плати працівникам, які успішно навчаються у закладах вищої освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формами навчання за спеціальністю «філологія (мова та література)».

Цією ж постановою дозволено  закладам вищої освіти в разі потреби
здійснювати перерозподіл додаткових відпусток між курсами навчання
в межах загальної тривалості навчального процесу.

 

Працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.

Працівникам, які успішно навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації (ст.212 КЗпП).

На час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата (ст. 217 КЗпП).

 

Підготував Бринюк М.Б.,

юрисконсульт обкому Профспілки© 2014 Профспілка працівників освіти і науки