Оформлення нового працівника: роз’яснення Держпраці

 29.07.19


Державна служба України з питань праці нагадала основний алгоритм дій у разі прийняття на роботу нового працівника.

Прийняття на роботу працівника проводиться наступним чином:

громадянин подає відповідні документи щодо працевлаштування та пише заяву на прийняття його на посаду;
за підписом керівника складається відповідний наказ про прийняття на роботу працівника;
посадові особи роботодавця ознайомлюють працівника з основними документами, а саме: правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією тощо;
підприємством не пізніше як за один день до початку роботи надсилається до ДФС повідомлення про прийняття працівника на роботу;
працівник відділу кадрів оформляє трудову книжку відповідно до вимог чинного законодавства, заповнює особову картку форми № П-2, формує особову справу працівника;
у подальшому відпрацьовані дні працівника заносяться відповідальною особою підприємства до табелю обліку робочого часу;
бухгалтер зазначає дані новоприйнятого працівника у встановленій звітності;
заробітна плата (посадовий оклад) повинна бути зазначена у штатному розписі підприємства.

Зарплата для працівника повинна бути не нижче мінімальної. Встановлена в Україні помісячна мінімальна з/п — 4173 грн та 25,13 грн — погодинна.

Виплата заробітної плати провадиться не рідше двох разів на місяць, розмір заробітної плати за першу половину місяця повинна бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах працi, на роботах з особливими природними географічними i геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторська пропозиції, матеріальна допомога.

Правові гарантії права на працю встановлені державою для громадян діють починаючи з дати прийняття на роботу і закінчуючи її припиненням. Вони затвердженні у правилах прийняття громадян на ту чи іншу посаду, в недопустимості необґрунтованих відмов при працевлаштуванні, в установленні відповідальності посадових осіб за безпідставну відмову прийняття на посаду та інших гарантій, що містяться у Кодексі законів про працю України.

Юридичний відділ ЦК Профспілки© 2014 Профспілка працівників освіти і науки