Обласний комітет Профспілки звітує

 23.03.18


5 березня 2018 року відбувся ІХ пленум Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, на якому було розглянуто питання про стан виконання Угоди між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки.

З інформацією про виконання Угоди від обох Cторін виступили заступник голови обкому Профспілки Любов Корнійчук та начальник відділу корекційної освіти, соціальної роботи та ресурсного забезпечення управління соціальної роботи та фінансово-ресурсного забезпечення  та молодіжної політики Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Оксана Углік. Публікуємо інформацію обкому Профспілки про стан виконання Угоди.

Про стан виконання Угоди між Департаментом освіти і науки

Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України

 на 2016-2020 роки

21 грудня 2016 року на УІ пленумі обкому Профспілки була укладена нова Угода між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки.

Захисні положення Галузевої та обласної угод стали основою для укладення районних, міських угод і колдоговорів навчальних закладів та установ освіти. Застосування їх сторонами колективно-договірного регулювання на місцях сприяли позитивному вирішенню питань, пов'язаних з трудовими договорами працівників, оплатою їхньої праці, регулюванням робочого часу та часу відпочинку, організацією оздоровлення членів Профспілки, їх духовного розвитку.

          Сьогодні ми звітуємо про виконання Угоди у 2017 році.

 Станом на 1 січня 2018 року колективні договори укладені в 1156 закладах освіти із 1163, в тому числі 14 вищих та 5 професійно-технічних закладах освіти. Охоплено колдоговорами 58601 працівник, що складає 99,9% від загальної чисельності.

             Не охоплено колективними договорами 79 працівників у 7 малочисельних дошкільних навчальних закладах та установах, організаціях освіти.

         Стан охоплення колдоговорами працівників вищих та професійно-технічних навчальних закладів складає 100%.

         Укладені 32 районні, міські угоди. 

         Одним із дієвих важелів забезпечення соціально-економічних прав та інтересів осіб, які навчаються, є угоди між ректорами та профспілковими комітетами первинних профспілкових організацій студентів та об’єднаних, які укладені як окремі нормативні акти соціального партнерства в 6 вищих навчальних закладах, в інших 7 студентські питання відображені в окремому розділі колективного договору.

 

Обком Профспілки проводив попередню юридичну експертизу угод та колективних договорів: проаналізовані на відповідність чинному трудовому законодавству України, Галузевій та обласній угодам 21 колективний договір та всі районні, міські угоди. Завдяки цьому зменшилась кількість положень, які погіршують становище працівників, не відповідають чинному законодавству.

Але слід зауважити, що ще не повністю забезпечено реалізацію домовленостей Сторін Угоди щодо обов’язковості включення положень Галузевої угоди на 2016-2020 роки до колективних договорів. Особливо це стосується таких значущих норм, як затвердження разом з профкомом кошторисів, штатних розписів навчальних закладів; надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій працівникам, з якими укладено контракт.  

 

Обком Профспілки постійно контролює стан виконання положень колективних договорів, Галузевої та обласної угод, у 2017 році проаналізовано виконання колдоговорів у 78 закладах освіти. Щорічно соціальні партнери по всій вертикалі звітують про їх виконання.

       

          Відповідно до положень Угоди здійснювали громадський контроль за дотриманням чинного трудового законодавства в закладах освіти.

           На розгляд УІІІ пленуму обкому Профспілки у 2017 році виносили питання «Про стан колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин у вищих навчальних закладах Одеського регіону». 

            На засіданні президії обговорювали питання про роботу щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю виборними органами Профспілки Чорноморської міської організації Профспілки.

        Працівниками виконавчого апарату обкому Профспілки, членами виборних профспілкових органів у 2017 році було проведено 299 перевірок дотримання законодавства про працю в установах і закладах освіти.

Під час перевірок було виявлено 285 порушень трудового законодавства. Найчастіше це стосувалося питань оплати праці (103 порушення), звільнення та переведення працівників (49 порушень), робочого часу (44 порушення), часу відпочинку (23 порушення), гарантій і компенсацій (25 порушень) та інші.

За виявленими порушеннями надіслано 172 подання та письмових повідомлення. Із них 119 направлені роботодавцям, 53 органам виконавчої влади та місцевого самоврядування. Усунуто за зверненнями профспілкових органів 199 порушень. Усунути всі виявлені порушення не вдалось через недофінансування освіти.

             З метою попередження порушень чинного законодавства працівники обкому Профспілки,  виборних профспілкових органів здійснювали правороз’яснювальну роботу із застосуванням різних форм роботи: проведено 318 семінарів, підготовлено 284 методичних матеріали, дано 113 роз’яснень законодавства в засобах масової інформації, в тому числі в газеті обласної організації Профспілки «Освітянський профспілковий вісник» та на сайті обкому Профспілки публікували роз’яснення з питань оплати праці, індексації грошових доходів населення, пенсійного забезпечення, надання відпусток,  скорочення чисельності (штату) працівників, питань соціального страхування, порядку розгляду трудових спорів. 

          Відповідно до положень Угоди обком Профспілки разом з Департаментом освіти і науки ОДА з метою запобігання порушенням норм законодавства проводили навчальні семінари з питань охорони праці та трудового права. 

 Сторони соціального діалогу практикували спільний розгляд скарг, звернень працівників, що сприяло уникненню та вирішенню конфліктів.

          За 2017 рік працівниками обкому Профспілки на особистому прийомі та в телефонному режимі надано 463 консультації членам Профспілки та профспілковим органам з питань трудового законодавства.

         На особливому контролі знаходились положення Угоди щодо режиму роботи та відпочинку, недопущення безробіття при створенні навчально-виховних комплексів, реорганізації закладів і установ освіти, створення опорних шкіл та їх філій, зміні власника при створенні ОТГ тощо.

 Проведені працівниками виконавчого апарату перевірки показали, що розклад занять, графіки відпусток, режим роботи обслуговуючого персоналу з профспілковими органами узгоджуються.

Відпустки без збереження заробітної плати надавали працівникам лише згідно з їхніми заявами.

 У деяких вищих навчальних закладах згідно з колективними договорами надавали оплачувані (за рахунок спецфондів) додаткові відпустки в разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, батькам, діти яких йдуть до першого класу тощо.

 

Обком разом з Центральним комітетом Профспілки проводили роботу щодо підвищення заробітної плати працівникам освіти і науки та стипендії особам, які навчаються.

У 2017 році середній розмір посадових окладів педагогічних працівників зріс з 2630 гривень до 3632, що склало 38,1 %, науково-педагогічних — з 4566 до 5472 гривень, що склало 19,8%,  обслуговуючого персоналу – з 1600 гривень до 3200 або в 2 рази.

         Водночас збільшився розрив між мінімальною заробітною платою та базовим посадовим окладом ЄТС до 1600 гривень. Це призвело до «зрівнялівки» в оплаті праці молодих педагогів та майже всіх педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів і обслуговуючого персоналу. Заходи, рекомендовані КМУ в постанові 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», щодо забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці некваліфікованих та кваліфікованих працівників шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці. диференціації заробітної плати кваліфікованих спеціалістів і робітників, не застосовувалися в жодному регіонів у повному обсязі. Доплати понад мінімальну заробітну плату встановлювали в основному спеціалістам відділів освіти, централізованих бухгалтерій, господарчих груп за складність, напруженість у роботі .

 Станом на 31 грудня 2017 року мінімальну заробітну плату отримували 14363 працівники, в тому числі 127 педагогів.

Наразі ситуація повторюється: мінімальна зарплата передбачена в розмірі 3723 гривень, а базовий тарифний розряд лише 1762 грн. Збільшився розрив між мінімальною заробітною платою і І т.р. з 1600 до 1961 гривні. Всі працівники, крім учителів, посади яких віднесені  по 11 тарифний розряд включно, мають ставки менше мінімальної заробітної плати.

Анонсоване Урядом і Міністерством освіти і науки підвищення заробітної плати учителям на 25% в окремих регіонах нівелюється органами місцевого самоврядування за рахунок зменшення надбавок і доплат.  

       Обком Профспілки разом з профкомами первинних профспілкових організацій студентів та об’єднаних забезпечував належний контроль за повнотою нарахування та своєчасною виплатою академічних та соціальних стипендій. Представники профкомів у складі стипендіальних комісій беруть участь у розподілі стипендій. Накази про призначення стипендії, надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення погоджуються з профспілковими комітетами. Стипендію виплачували вчасно. За минулий календарний  рік  заборгованості її виплати немає.

        ЦК, обком Профспілки неодноразово зверталися до Міністерства освіти і науки України, до Кабінету Міністрів України, до Міністерства фінансів України щодо підняття розміру мінімальної академічної та соціальної стипендій до розміру прожиткового мінімуму. Спільними зусиллями вдалось домогтися збільшення розмірів  академічної та соціальної стипендій студентам з 1 листопада 2017 року на 18 %. 

       Відповідно до постанови КМУ від 08.11.2017р. № 918 «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» академічна стипендія становить:

          для учнів ПТНЗ – 490 грн;

         для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, що навчаються на молодшого спеціаліста чи бакалавра: звичайна – 980 грн, підвищена за окремими спеціальностями – 1250 грн;

 для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються на бакалавра, спеціаліста чи магістра: звичайна – 1300 грн, підвищена за окремими спеціальностями – 1660 грн.;

     соціальна стипендія:

         для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто залишився без батьків у період навчання у віці 18-23 років, у ПТНЗ – 1180 грн., у ВНЗ – 2360 грн;

         для інших осіб, що мають відповідні пільги, у ПТНЗ – 450 грн., у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації — 890 грн., у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, наукових установах – 1180 грн.  

 

 

 Обласний комітет Профспілки, виконуючи свої зобов’язання за Угодою, здійснював контроль за своєчасною і в повному обсязі виплатою заробітної плати. Протягом звітного періоду заробітну плату виплачували в основному вчасно, крім Теплодарського професійного  ліцею, де виникла заборгованість - 233,2     тис.грн. За зверненням обкому Профспілки  до управління економічного та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки вдалося вирішити цю проблему.  

      Із затримкою виплачували допомогу на оздоровлення із спецфонду за період відпустки в Одеському національному політехнічному університеті, Одеському національному економічному університеті, Одеському державному екологічному університеті, Південноукраїнському національному педагогічному університеті, Національному університеті «Одеська юридична академія».

 

На засіданнях президії обкому Профспілки у 2017 році обговорювали питання оплати праці, забезпечення соціально-економічних гарантій, пільг і компенсацій у закладах освіти Комінтернівського, Кілійського районів; у Балтському, Білгород-Дністровському, Одеському педагогічних училищах щодо забезпечення соціально-економічних прав працівників та студентів. 

Членами обкому Профспілки та працівниками виконавчого апарату перевірено  стан дотримання чинного законодавства з питань оплати праці в закладах освіти Саратського, Березівського районів, Фізико-хімічному інституті захисту навколишнього середовища та людини.

         Обкому Профспілки спільно з Департаментом освіти і науки   вдалося домогтися, щоб у підвідомчих навчальних закладах тарифні ставки (оклади), умови застосування і розміри надбавок, доплат, заохочувань відповідали постановам Кабінету Міністрів України;  здійснювали запровадження, зміни, перегляд норм праці за погодженням із профкомами;       повідомляли працівникам про введення нових і зміну чинних норм праці не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження;  дотримувались чинного законодавства щодо відрахувань із заробітної плати; навчальне навантаження педагогічних працівників узгоджували з профкомами: попереднє – до літньої відпустки працівників; остаточне – до 10 вересня і доводили до відома працівників під розпис; обсяг навчального навантаження науково-педагогічним працівникам встановлювали з урахуванням їх кваліфікації, профілю кафедри чи спеціальності, громадської роботи, виходячи із середнього обсягу 600 годин у навчальному році та затверджували щорічно на засіданнях кафедр, факультетів, інститутів у травні за погодженням із виборними профспілковими  органами; навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювали лише за письмовою згодою працівника.

Разом з тим, слід відзначити, що не в усіх закладах забезпечено погодження кошторисів та штатних розписів з виборним органом первинної профспілкової організації. 

У всіх регіонах вирішено питання про надання працівникам індивідуальних повідомлень про розмір заробітної плати.

   Відповідно до взятих зобов’язань за Угодою обком Профспілки проводив постійний моніторинг ступеня виконання прийнятих законів, рішень виконавчої влади, положень колективних договорів і угод та досягнутих результатів у частині захисту трудових, соціально-економічних прав працівників освіти і науки.  За підсумками моніторингу здійснювали аналіз. Узагальнена інформація направлена керівникам органів управління освітою та територіальних організацій Профспілки, ректорам вищих навчальних закладів та головам первинних профспілкових організацій для вжиття заходів щодо покращення соціального захисту освітян.     

Обласний комітет Профспілки взаємодіяв з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, ректоратами ВНЗ для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати. Направлені звернення головам РДА та райрад, Миколаївського, Роздільнянського, Савранського районів, ректорам ПНПУ, ОДАБА, Одеського педучилища, де виявлено  порушення в оплаті праці: зокрема:

- доплата працівникам за роботу в нічний час складала лише 20% посадового окладу;

- невиплати 20% надбавки за престижність праці, вислуги років, допомоги на оздоровлення, збільшення терміну відпустки, педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю завідувачам лабораторій,

- не встановлювали доплату вчителям за завідування кабінетами;

- не забезпечено надання матеріальної допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам.

- не забезпечено виплату відрядних виплат працівникам, яких направляли для підвищення кваліфікації.

       Питання оплати праці порушували на зустрічах з представниками місцевих адміністрацій та рад, органів управління освітою під час  вивчення питань на засідання президії,  проведення Днів обкому Профспілки.

Обком Профспілки в межах визначених законодавством повноважень опрацьовував проекти законодавчих та нормативних актів щодо оплати праці працівників освіти, направляв відповідні пропозиції до Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Були внесені пропозиції до проектів багатьох нормативних актів, зокрема в законопроекти «Про вищу школу», «Про освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» до штатних нормативів навчальних закладів.

Обком Профспілки звертався до Голови та депутатів Верховної Ради України з приводу недопущення передачі видатків на оплату послуг з підготовки фахівців ПТНЗ, ВНЗ 1-11 рівнів акредитації державної форми власності на місцевий бюджет. Державою були прийняти зміни щодо фінансування цих закладів, на даний час фінансування здійснюється містами обласного значення, обласним бюджетом, надана освітня субвенція для отримання загальної середньої освіти.

Водночас потрібно відзначити, що  через недостатній рівень фінансування не вдалося забезпечити виконання ряду положень Угоди у сфері оплати праці. Це стосується, зокрема, невиконання норм закону «Про освіту» щодо розміру посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних працівників                                                                                                                                         

Мали місце випадки скасування доплат за завідування навчальними кабінетами: не оплачувався жоден кабінет у Березівському, Великомихайлівському, Кілійському, Кодимському, Лиманському, Любашівському, Тарутинському районах, об’єднаних територіальних громадах с.Красносілка, смт. Велика Михайлівка, смт, Затишшя.

Зменшені надбавки за престижність праці до мінімального розміру    1%  у Березівському, Кодимському, Подільському районах, 4% -  у Роздільнянському, 5% — в Одеській національній академії харчових технологій та Овідіопольському професійно-технічному аграрному училищі. 

         Додаткову    оплату  праці за  роботу в  нічний час     у підвищеному розмірі (40%),  як це  передбачено     Галузевою та обласною угодами, здійснювали в 18 регіонах (14 у 2016р.) та майже в усіх ВНЗ.  Допущені порушення  в  оплаті праці  працівників,  які  працюють у нічний час, в  м. Подільську, Приморському, Арцизькому, Болградському,  Великомихайлівському, Захарівському, Овідіопольському районах, об’єднаних територіальних громадах смт. Велика Михайлівка, Затишшя та в Одеській державній академії будівництва та архітектури, де відповідна доплата становила лише 20% -30%.

           Необхідно зауважити, що органи місцевого самоврядування в деяких регіонах економлять на вчителях, притримуючи залишки освітньої субвенції на наступний рік, які мають право використати на покращення матеріальної бази, таким чином перекладають свої обов’язки як власників утримувати заклади освіти на плечі вчителів.

         Наприклад: залишок освітньої субвенції в Кодимському районі – 1995,1 тис. грн., при цьому винагорода виплачена в розмірі 50%, надбавка за престижність – 1%, не оплачується жоден кабінет; у Роздільнянському районі залишок — 1324,5тис. грн., винагорода — 7%, престижність – 4%; у Подільському районі залишок – 1198,1 тис. грн.., винагорода – 50%, престижність – 1%. І це не весь перелік. Обсяги невикористаної субвенції у 2017 році по області склали 39279,5 тис. грн.

 У своїй діяльності обком Профспілки впроваджував  заходи, спрямовані на реалізацію положень Угоди, які стосуються захисту прав та інтересів студентської та учнівської молоді, зокрема на забезпечення своєчасної виплати академічних, соціальних стипендій; сприяння фінансуванню заходів соціального захисту в період навчання студентів пільгових категорій відповідно до чинного законодавства.

            В усіх угодах профспілкові комітети студентів визнаються повноважними представниками інтересів осіб, які навчаються, з питань організації навчального процесу, захисту їхніх соціально-економічних прав та інтересів. Через укладення угод вдалось розширити та закріпити повноваження представників профкомів у колегіальних та дорадчих органах навчального закладу.

                   Здійснюється контроль за правильністю виплати матеріальної допомоги на придбання одягу та взуття, літератури, видачею коштів на пільгове харчування, першочерговим забезпеченням безплатними місцями в студентських гуртожитках та путівками на оздоровлення і лікування студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Заборгованості по виплатах студентам-сиротам немає.

 

    Складна фінансово-економічна ситуація в країні унеможливлює виконання положень пункту 8.3.12 Галузевої угоди на 2016-2020 роки, Угоди між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України, яким Сторони угоди рекомендують керівникам закладів освіти спрямовувати на заохочення учнів, студентів, аспірантів, докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги та преміювання не менше як 10% коштів стипендіального фонду, передбаченого кошторисом навчального закладу.

       Відповідно до пункту 8 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 навчальний заклад має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам вищих навчальних закладів, проте чітко не визначені джерела та обсяги фінансування. Одним з шляхів позитивного вирішення цього питання могло б бути спрямування частини коштів загального стипендіального фонду вищого навчального закладу, що потребує   внесення відповідних змін до паспорту бюджетної програми «Виплата академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів». Міністерство освіти і науки України в цьому напрямку бездіє.

      Профспілкові комітети первинних профспілкових організацій осіб, що навчаються,   здійснюють контроль за якістю харчування студентів, організація якого забезпечується об’єктами громадського харчування, які діють на різних організаційно-правових засадах.

 

       З метою захисту прав у сфері оплати праці працівниками виконавчого апарату обкому надано консультації та правову допомогу з питань заробітної плати 125 працівникам — членам Профспілки, з питань надання соціальних гарантій, пільг, компенсацій – 69 особам, на особистому прийомі  побували 177 членів Профспілки.

 

Для покращення цієї роботи безпосередньо в навчальних закладах обкомом Профспілки розроблені та направлені в усі територіальні та первинні профспілкові організації інформаційні бюлетені, в яких висвітлені такі теми:

- Про надання матеріального забезпечення застрахованим особам.  

- Про навчальні відпустки.

- Порядок надання пенсій науковим (науково-педагогічним)   працівникам у 2017 році. 

- Податкова соціальна пільга в 2017 році.

- Невикористані відпустки.

- Сумісництво: особливості прийняття на роботу та звільнення, Відпустка без збереження заробітної плати.

- Про доплати за ведення діловодства.

- Умови оплати праці працівників освіти у 2017 році.

- Умови оплати праці працівників вищих навчальних закладів.

-  Виплата допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі, яка працює за сумісництвом.

- Зміни до пенсійного законодавства.

 

Діяльність обкому Профспілки спрямовувалась на забезпечення громадського контролю за виконанням вимог Закону України: «Про охорону праці», положень Угоди з питань соціального захисту прав працівників галузі на гідні і безпечні умови праці, одержання пільг за роботу у важких і шкідливих умовах, охорону і безпеку життєдіяльності.

На засіданнях президії розглядали питання контролю за охороною праці, створенням належних умов та додержанням санітарних норм, соціального захисту працюючих у закладах освіти Кілійського району.

 З метою надання практичної та методичної допомоги в 2017 році проведено 13 семінарів-навчань профактиву, в яких взяли участь 710 осіб, а також навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів з безпеки життєдіяльності Департаменту освіти і науки ОДА, керівників та спеціалістів вищих навчальних закладів у складі постійно діючої комісії Міністерства освіти і науки.

Спільно з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації в навчальних закладах області забезпечували проведення Тижня з охорони праці та конкурсу дитячих малюнків на тему «Охорона праці очима дітей».

  Щорічно за сприяння обкому Профспілки забезпечується проведення Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах і установах освіти області.

  Разом з тим через недостатній рівень фінансування не вдалося забезпечити виконання низки положень Угоди, не зважаючи на те, що номінально сума витрат збільшилась у порівнянні з 2016 роком  приблизно на 700 тис. грн.

Загалом у 2017 році з усіх джерел фінансування на покращення санітарно-побутових умов і безпеку праці було витрачено 275089,61 тис. грн., а на виконання заходів з охорони праці, які передбачені в угодах і колдоговорах – 23 511 тис.грн. Однак залишилися нереалізовані норми Угоди щодо встановлення доплат за шкідливі умови праці, здійснення комплексу заходів з охорони праці, проведення атестації робочих місць працівників.

Домовленості Сторін щодо виділення з бюджетів усіх рівнів не менш 0,2% від ФОП для поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища реалізуються лише в окремих закладах.

Загальний відсоток забезпеченості працівників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, в закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти області складає від 15% до 100%, дещо кращий цей показник у закладах вищої освіти - від 80% до 100%.

         У 2017 році дещо покращилось вирішення питання безкоштовного проходження медоглядів працівниками навчальних закладів: у 36 регіонах, 9 ВНЗ, 1 ПТНЗ  питання вирішено. Профілактичними медичними оглядами охоплено майже сто відсотків студентів.        Разом з тим при проходженні обов’язкових медичних оглядів студенти оплачують послуги рентген-кабінету та за проведення лабораторних досліджень. Як правило, такі витрати складають 40 грн. і сплачуються як благодійні внески. 

Не вирішено питання щодо введення в штатні розписи навчальних закладів з кількістю працюючих 50 і більше осіб посад спеціалістів з охорони праці.

 У 2017 році в установах і закладах освіти Одеської області нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом не зареєстровано.

       Аналізуючи розділ Угоди «Соціальні гарантії, пільги та компенсації, потрібно зазначити, що покращилась ситуація з виплатою грошової винагороди за сумлінну працю відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту». Середній розмір винагороди по області склав 80,9% відсотки посадового окладу проти 63%  у 2017 році, основному за рахунок освітньої субвенції. У максимальному розмірі (100% посадового окладувинагороду виплачено всім педагогічним працівникам у 17 регіонах, 10  вищих та професійно-технічних закладах, закладах освіти обласного підпорядкування.    У найменших розмірах винагороду отримали педагоги м. Ізмаїла 10-20%, Березівського району  — 45%, Роздільнянського – 7%, Ширяївського — 40%. 

 Не отримали винагороду педагогічні працівники в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова, Одеській державній академії будівництва та архітектури, Міжнародному гуманітарному університеті, Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну.

Матеріальну допомогу на оздоровлення відповідно до постанови КМУ №1298 від 30.08.2002р. непедагогічним працівникам виплачували в переважній більшості регіонів та в усіх вищих та професійно-технічних закладах освіти, за винятком міст Білгорода-Дністровського, Ізмаїла, Теплодара, Арцизького, Балтського, Ізмаїльського, Кілійського Любашівського, Татарбунарського районів, У розмірі посадового окладу в 20 із 40 регіонів, у 13 із 19 ВНЗ та ПТНЗ.

      Сторонам Угоди не вдалося домогтися збереження передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту” гарантій щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатними квартирами з опаленням і освітленням. На законодавчому рівні закріплено обмеження цих прав доходами, тому лише 52 педагогічних працівники, в яких дохід не перевищив 2240 гривень мали таке право, а отримали всього  34, решта  не подавали документи або отримали субсидії.

Не вирішуються питання із забезпеченням педагогів житлом, жодна з програм ні державного, ні обласного рівня не діють. Станом на 1 січня 2018 року потребують житла  667 працівників освіти, в тому числі 15 молодих спеціалістів. Отримали службове житло лише по працівники: в Лиманському та   Татарбунарському районах. У Біляївському районі та ОТГ м. Біляївки педагогам компенсують вартість орендованого житла в розмірах відповідно 750 та 500 гривень на місяць. 

 Кількість працівників ВНЗ, які мають право на отримання житла, станом на 1січня 2018 року склала 414 осіб, в тому числі 22 молодих спеціалістів. Житло отримали 25 працівників в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова, 4 – в Національному університеті «Одеська юридична академія». У гуртожитках вищих навчальних закладів проживає 409 працівників, у тому числі 28 поселені  в 2017 році.

 Пільгові кредити не отримав жоден працівник.

         Обласний комітет спрямовував діяльність профспілкових комітетів вищих навчальних закладів  на забезпечення належних умов для проживання студентів у гуртожитках та організацію їхнього дозвілля.

     Всі іногородні студенти забезпечені  місцями в гуртожитку, за винятком Південноукраїнського національного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського. Розмір оплати за проживання студентів у гуртожитках не перевищує 40 відсотків від мінімальної академічної стипендії.

     Виконуючи п.8.3.16 Угоди, профкоми закладів вищої освіти сприяють оформленню необхідних документів для отримання студентами, які проживають у гуртожитках, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Така робота започаткована в Одеській державній академії будівництва та архітектури, Одеському національному університеті ім.І.І.Мечникова, Одеському національному політехнічному університеті.

          Забезпечені гарантії і компенсації для працівників, які направлялись для підвищення кваліфікації, крім Одеської державної академії будівництва та архітектури, де працівники проходили стажування за кордоном  за свій рахунок. Допущена заборгованість з виплат відрядних  працівникам у Білгород-Дністровському районі – 28,0тис.грн., Іванівському – 20,6 тис.грн., Кілійському — 45,6 тис.грн. 

          Рівень забезпечення регулярним підвозом педагогічних працівників до місця роботи і назад складає 78,5 відсотка від потреби.  Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів забезпечено лише в залізничному транспорті.

          Обком Профспілки сприяв вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на реабілітацію освітянам, які цього потребували, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування та організовували інші оздоровчі заходи за рахунок коштів профбюджетів.

У 2017 році оздоровчими заходами охоплено 4371 працівник, у тому числі в санаторіях України та реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів оздоровились 549 працівників.

Обком Профспілки сприяв реалізації законних прав та інтересів працівників освіти і науки у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, організації відпочинку і дозвілля. Охоплено відпочинковим заходами – 20779 працівників. Щороку організовує сімейний відпочинок для працівників закладів освіти області в ДЗОВ «Знамя», де в 2017 році відпочили 752 особи.

Фінансування оздоровчих заходів здійснювалось за рахунок коштів профспілкових бюджетів, коштів ВНЗ, спонсорів, ФСС, а також за власні кошти працівників. З профбюджетів усіх рівнів витрачено на оздоровлення працівників 4 418 тис. грн.

  За фінансової участі профспілкових органів у 2017 році оздоровлено   2686 дітей членів Профспілки на загальну суму 1 679 тис.грн.

У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Знамя» Одеської обласної організації Профспілки було організовано оздоровлення та відпочинок 532 дітей працівників освіти і науки м. Одеси та Одеської області. На здешевлення вартості путівок для членів Профспілки обкомом виділено – 615 тис.грн.

       Реалізуючи п.8.2.6 обласної Угоди, обком Профспілки спрямовував зусилля профкомів на недопущення перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності студентських оздоровчо-спортивних таборів.

       У складних фінансових умовах профкоми студентів спільно з ректорами вищих навчальних закладів вишукували можливості для фінансової підтримки оздоровлення студентської молоді в оздоровчо-спортивних таборах. За звітний період оздоровлено 753    студенти. Під час зимових канікул на гірськолижних базах в Карпатах оздоровлено 244 студенти, 1166 студентів відвідали пам’ятні та визначні місця України під час проведення турів вихідного дня.

Положення Угоди, що стосуються культурно-масових, спортивних заходів Сторонами виконуються.

У червні 2017 року спільно Департаментом освіти і науки ОДА та обласним відділенням Комітету з фізичної культури та спорту МОНУ проведено УІІІ спартакіаду серед працівників закладів освіти. Щорічно проводиться обласні студентські ігри серед вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації.      У 2017 році пройшли ХХV обласні студентські ігри, в яких взяли участь 3100 студентів у змаганнях з 24 видів спорту. Переможці нагороджені кубками та грамотами обкому Профспілки,

 Збірна команда обласної організації Профспілки посіла ІІ місце у загальнокомандному заліку на Всеукраїнській спартакіаді та гідно представляли нашу Профспілку на Міжнародній спартакіаді в Болгарії.

Загалом на спортивну роботу в області витрачено 716тис. грн., в тому числі обкомом Профспілки  170 тис. грн.

      Обком Профспілки, профспілкові комітети вищих навчальних закладів сприяли реалізації законних прав та інтересів студентів у сфері духовного та культурно-освітнього розвитку. Вони впев­нено посідають провідне місце в організації дозвілля, культурного відпочинку і виховання студентсь­кої молоді. Сьогодні студенти вищих навчальних закладів ма­ють змогу задовольняти свої інтелектуальні, духовні і культурні по­треби в різноманітних установах, закладах, клубах, секціях, твор­чих об'єднаннях, які працюють у закладах. Це приблизно 136 творчих та аматорських колективів, 200 різноманітних секцій, клубів, гуртків.

 За звітний період проведено близько 485 культурно-масових заходів, якими охоплено понад 11 тис. студентів.

 Разом з тим необхідно зазначити, що в переважній більшості закладів освіти не реалізуються норми Угоди та  ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо відрахувань роботодавцями первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Кошти у 2017 році були перераховані лише в 7 ВНЗ та 5 районах.

 

              З метою подальшого розвитку соціального партнерства Одеський обласний комітет своєчасно доводив до відома комітетів Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти та осіб, які навчаються, проводив роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, студентів, інших осіб, які навчаються.

         Інформація про зміни законодавства постійно доводиться до організаційних ланок Профспілки, оперативно розміщується на сайті обкому Профспілки, поширюється на сторінці у Фейсбуці.

       Органи управління освітою та керівники закладів освіти надають відповідним комітетам Профспілки інформацію про стан фінансування закладів, реалізації трудових та соціально-економічних прав, сприяють проведенню профспілкових заходів та навчання.

         Але наразі нас турбує ситуація в деяких об’єднаних територіальних громадах, зокрема в Маразліївській, Тузлівській, де встановлені факти втручання голів громад в діяльність профспілкових організацій, тиск на працівників з метою виведення їх із Галузевої профспілки або переходу в профспілку громади чи інші профспілки, ненаданні профспілковим органам  інформації з питань заробітної плати, відрахування членських внесків тощо.

У зв’язку зі змінами державної політики щодо реформування системи освіти в умовах запровадження норм нового Закону України «Про освіту», децентралізації повноважень органів державної влади виборним профспілковим органам усіх рівнів слід своєчасно реагувати на відповідні рішення, впливати на їх прийняття, використовуючи колективно-договірне регулювання трудових відносин, застосовуючи всі можливі форми і методи профспілкової роботи задля забезпечення дотримання трудових, соціально-економічних прав та духовних інтересів спілчан, недопущення їх звуження.

 

 © 2014 Профспілка працівників освіти і науки