Новий Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

 18.09.19


         Кабінет Міністрів України постановою від 21.08.2019 № 800 затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який визначає завдання, основні напрями, форми, види, особливості підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників різних типів закладів освіти.

         Порядок набрав чинності з 03.09.2019 року, крім п. 17, що набере чинності з 1 січня 2020року.

За новим Порядком педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати кваліфікацію. Вони можуть навчатися в Україні або за кордоном за різними формами (очній, заочній, дистанційній, мережевій, дуальній, на робочому місці, на виробництві тощо) і видами.

Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

 За результатами проходження підвищення кваліфікації працівник повинен отримати документ про підвищення кваліфікації. Заклад підвищення кваліфікації оприлюднює на веб-сайті та/або на Національній освітній електронній платформі перелік виданих документів протягом 15 календарних днів після їх видачі.

Педагоги дошкільних, позашкільних, професійних (професійно-технічних) закладів освіти мають підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років. Такий же термін встановлюють й для працівників закладів вищої та післядипломної освіти.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти мають підвищувати кваліфікацію щороку — це необхідна умова їх атестування.

Результати підвищення кваліфікації в закладах, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

 Якщо працівник підвищив кваліфікацію в іншому закладі, результати підвищення має визнати своїм рішенням педагогічна (вчена) рада відповідного закладу освіти.

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації встановлюють

 самі педагогічні (вчені) ради. Здобуття вищого рівня освіти, наукового рівня або іншої спеціальності в межах професійної діяльності за новим Порядком також визнають підвищенням кваліфікації.

      Джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством.

      У разі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, інших коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти на підвищення кваліфікації, укладення договору між керівником закладу освіти та суб’єктом підвищення кваліфікації із зазначенням джерела фінансування підвищення кваліфікації є обов’язковим.

      За рахунок коштів, передбачених у кошторисах закладів освіти, здійснюється фінансування підвищення кваліфікації в обсязі, встановленому законодавством, і відповідно до плану підвищення кваліфікації:

      педагогічних та науково-педагогічних працівників, які працюють у таких закладах за основним місцем роботи;

      педагогічних та науково-педагогічних працівників, які забезпечують надання загальної середньої освіти, працюючи за сумісництвом у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.

      Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється:

      педагогічними і науково-педагогічними працівниками закладів освіти, які працюють у таких закладах за основним місцем роботи і проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти;

      іншими особами, які працюють у закладах освіти на посадах педагогічних або науково-педагогічних працівників за суміщенням або сумісництвом.

      На час підвищення кваліфікації педагогічним або науково-педагогічним працівником відповідно до затвердженого плану з відривом від виробництва (освітнього процесу) в обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним або науково-педагогічним працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.

      Витрати, пов’язані з підвищенням кваліфікації, відшкодовуються у порядку, визначеному законодавством.

Відділ соціально-економічного захисту

працівників Одеського обкому Профспілки© 2014 Профспілка працівників освіти і науки