Інформація про стан виконання Угоди між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки

 14.03.19


Відповідно до законів України «Про соціальний діалог в Україні» та «Про колективні договори та угоди» діє Угода між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України, укладена на 2016-2020 роки.

Положення обласної Угоди відповідають положенням Галузевої угоди, відповідні зміни були внесені 1 листопада 2018 року та зареєстровані в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради.

            Станом на 1 січня 2019 року колективні договори укладені в 1133 закладах освіти із 1137, в тому числі 14 закладах вищої та 4 закладах професійно-технічної освіти, 7 закладах та установах освіти, первинні профспілкові організації яких перебувають на профспілковому обліку в обкомі Профспілки

           Охоплено колдоговорами 57164 працівники, що складає 99,9% від загальної чисельності. Не охоплено колективними договорами 33 працівники у 4 малочисельних та новостворених установах освіти.

  Відповідно до взятих зобов’язань обком Профспілки здійснював громадський контроль за виконанням положень Угоди в закладах і установах освіти Одеської області.

            На засіданнях президії обкому Профспілки обговорювали питання:

            — Про здійснення громадського контролю виборними профспілковими органами Ананьївської районної організації Профспілки  за дотриманням законодавства про працю в закладах освіти;

        - Про здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці виборними профспілковими органами Приморської районної організації Профспілки;

          -   Про роботу виборних профспілкових органів Ширяївської районної організації   Профспілки щодо забезпечення трудових, соціально-економічних прав працівників відповідно до Закону України «Про освіту».

           Проведений аналіз стану виконання положень Галузевої, обласної угод та колективних договорів у закладах освіти Куяльницької ОТГ, Овідіопольського, Ізмаїльського районів, в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова;  стану додержання трудового законодавства в умовах проведення реформи децентралізації влади та оптимізації мережі закладів освіти в Тузлівській та Коноплянській ОТГ.  

       Працівниками виконавчого апарату обкому Профспілки, членами виборних профспілкових органів у 2018 році було проведено 305 перевірок дотримання законодавства про працю в установах і закладах освіти.

Під час перевірок було виявлено 307 порушень трудового законодавства.

За виявленими порушеннями надіслано 194 подання та письмових повідомлення. Усунуто за зверненнями профспілкових органів 175 порушень. Усунути всі виявлені порушення не вдалось через недофінансування освіти.

           Працівниками виконавчого апарату обкому Профспілки на особистому прийомі та в телефонному режимі надано 396 консультацій членам Профспілки та профспілковим органам з питань трудового законодавства.

 Обком Профспілки разом з Центральним комітетом Профспілки проводили роботу щодо підвищення заробітної плати працівникам освіти і науки та стипендії особам, які навчаються.

У 2018 році, крім підвищення всіх посадових окладів за ЄТС, було підвищено ставки педагогічних працівників закладів загальної середньої, вищої та професійно-технічної освіти, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Очікуване з 1 вересня 2018 року підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати науково-педагогічним працівникам, педагогічним працівникам закладів освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, не відбулось.

Домагаючись підвищення посадових окладів для цих категорій працівників, обком Профспілки направляв звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів, Голові ВРУ, головам фракцій ВРУ. Представники обласної організації в жовтні 2018 року брали участь у Всеукраїнській та обласній акціях протесту, однією з вимог яких було відповідне підвищення заробітної плати.

Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки спільним листом від 06.11.2018 №02-5/630 та №1/9-676 рекомендували керівникам приймати рішення про встановлення науково-педагогічним працівникам надбавок за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі в розмірі 10 і вище відсотків посадового окладу в межах законодавчо встановлених обсягів видатків.

У результаті «регіональні надбавки» були встановлені педагогічним працівникам: 10% — з 01.03.2018 та 40% — з 01.09.2018 м. Южного, 10% — 01.03.2018 Біляївського району, 4 ЗДО -10% з 01.09.2018 Лиманського району, 10% — з 1.09.2018 Савранського району, 20% — керівникам ЗДО,ЗПО м. Ізмаїла, 15-50% — науково-педагогічним працівникам усіх ЗВО, крім Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

           З 1 січня 2019 року в зв’язку зі збільшенням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1762 гривень до 1921 гривні посадові оклади всіх працівників підвищились на 9%, науково-педагогічних працівників з урахуванням 11-відсоткового підвищення за постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 року №36 — на 21%.

            Обласний комітет Профспілки, виконуючи свої зобов’язання за Угодою, здійснював контроль за своєчасною і в повному обсязі виплатою заробітної плати, в тому числі за період відпусток.  Із затримкою виплачували допомогу на оздоровлення при наданні відпусток із спецфонду в Одеському національному політехнічному університеті, Одеському національному економічному університеті, Одеському державному екологічному університеті.

    Водночас потрібно відзначити, що з об’єктивних причин — через недостатній рівень фінансування, та з певних суб’єктивних міркувань окремих роботодавців не вдалося забезпечити виконання ряду положень Угоди у сфері оплати праці.

У мінімальному розмірі 5% виплачували надбавку за престижність праці педагогічним працівникам у містах Білгороді-Дністровському, Подільську, Чорноморську, Затишанській ОТГ, вчителям Кодимського району. 

Не оплачувався жоден кабінет у Березівському, Великомихайлівському, Кодимському, Тарутинському районах, Великомихайлівській, Затишанській, Цебриківській об’єднаних територіальних громадах.

 Додаткову оплату праці за  роботу в  нічний час  у підвищеному розмірі (40%),  як це  передбачено обласною Угодою, здійснювали в 20 регіонах та в 10 із 14 закладах вищої та 3 із 4 професійно –технічної освіти. Допущені порушення в оплаті праці  працівників,  які  працюють у нічний час, в 12 регіонах, в Одеській державній академії будівництва та архітектури, Березівському ВПУ ОНПУ. В Одеському педагогічному училищі цю доплату не встановлювали зовсім.

            Для покращення роботи із соціально-економічних питань безпосередньо в закладах освіти обкомом Профспілки розроблені та направлені 23 інформаційні бюлетені в усі територіальні та первинні профспілкові організації. 

           Виконуючи Угоду, обласний комітет Профспілки, виборні профспілкові органи здійснювали громадський контроль за додержанням вимог, передбачених нормативними актами з питань охорони праці, створенням безпечних умов праці і належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту. Ці питання вносились до планів роботи адміністраціями закладів вищої освіти, управліннями, відділами освіти. На покращення умов і безпеки праці загалом з усіх джерел втрачено в 2018 році 375018,9 тис.грн., що на 100522, 2 тис.грн. більше ніж у 2017 році.

           У зв’язку з недостатнім фінансуванням уповільнюється вирішення питань атестації робочих місць працівників із важкими, шкідливими умовами праці з інструментальними замірами за участю органів СЕС. Водночас у закладах освіти області, де була проведена атестація робочих місць комісіями, результати якої були затверджені в колективних договорах, працівникам надаються додаткові відпустки від 4 до 7 днів, проводяться доплати до 12% посадового окладу.

           Незважаючи на вжиті заходи, в сфері охорони праці і здоров’я ще багато проблем, які потребують значних коштів: це забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, проведення атестації робочих місць за умовами праці тощо.

           У 2018 році покращилась ситуація з виведенням котелень з підвальних приміщень закладів освіти, проводиться їх модернізація за рахунок уведення в експлуатацію нових установок, працюючих на альтернативних видах палива та сучасних котельних установок на твердому паливі. Загалом в області лишилось 47 котелень, які розташовані в підвальних приміщеннях.

           З метою підвищення рівня знань із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності було проведено 5 семінарів-навчань профспілкового активу, в яких взяли участь 422 члени профспілкового активу.

           На виконання своїх зобов’язань згідно з Угодою та з метою покращення стану охорони праці обком Профспілки спільно з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації організовували участь трудових колективів у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці. Кращі колективи були нагороджені Почесними грамотами Департаменту освіти і науки ОДА та обкому Профспілки, грошовими винагородами.

       Щодо виконання розділу «Соціальні гарантії, пільги та компенсації» потрібно зазначити, що грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Галузевої та обласної угод у розмірі посадового окладу отримали педагогічні працівники всіх закладів освіти в 26 регіонах із 45, за рахунок освітньої субвенції — в 7, місцевих бюджетів – у 3;  6 із 18 закладів  вищої та професійно-технічної освіти.

           Найменший розмір винагороди до 20% виплачено педагогічним працівникам Одеського професійного ліцею сфери послуг ПНПУ ім. К.Д.Ушинського (7%), Приморського району м. Одеси (7%) м. Ізмаїла (10-20%), Тарутинського району (20%), учителям м. Білгорода-Дністровського (15%), педагогічним працівникам ЗДО, ЗПО Савранського району (20%). 

            Не отримали грошову винагороду педагогічні працівники в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова, Одеській державній академії будівництва та архітектури, Міжнародному гуманітарному університеті, Білгород-Дністровському педагогічному училищі.

Матеріальну допомогу на оздоровлення відповідно до постанови КМУ №1298 від 30.08.2002 р. непедагогічним працівникам виплачували в переважній більшості регіонів і закладів вищої та професійно-технічної освіти, за винятком міст Ізмаїла, Теплодара, Ізмаїльського, Любашівського, Миколаївського, Татарбунарського районів, Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету, Балтського педагогічного училища, Одеського вищого професійного училища автомобільного транспорту, Одеського професійного ліцею сфери послуг ПНПУ ім. К.Д.Ушинського.

Не вирішуються питання із забезпеченням педагогів житлом, жодна з програм ні державного, ні обласного рівня не діють. Станом на 1 січня 2019 року потребують житла  855 працівників освіти, в тому числі 51 молодий спеціаліст. Отримав житло лише 21 працівник, пільгові кредити не отримав жоден працівник.

Забезпечені гарантії і компенсації для 6433 працівників, яких направляли для підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон. Водночас допущена заборгованість з виплат відрядних педагогічним працівникам у 4 районах на загальну суму 88,0 тис. грн.

 Для покращення умов проживання педагогічних працівників під час курсової перепідготовки в гуртожитку Одеської академії неперервної освіти обком Профспілки виділив  100 тисяч гривень.

          Згідно з обласною  Програмою   «Оздоровлення та відпочинок членів Профспілки та членів їх сімей» на 2018 рік придбано путівок  та організовано оздоровлення протягом року  в пансіонаті з лікуванням «Пролісок» у м.Трускавець – 32 особи, ДП «Клінічний  санаторій «Лермонтовський» — 45, ДП «Клінічний  санаторій ім. Пирогова» — 35, ДП “Санаторій «Моршинський» — 59, ПП «Червона калина» -31, на що витрачено з бюджету обкому Профспілки 598,28 тис.грн.

          Обком Профспілки третій рік поспіль організовує сімейний відпочинок для працівників закладів освіти області в ДЗОВ «Знамя». У 2018 році відпочили  804 особи.

За організаційно-фінансовою участю обкому Профспілки та профспілкових організацій у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Знамя» було оздоровлено 516 дітей працівників закладів освіти.

           У своїй діяльності обком Профспілки впроваджував заходи, спрямовані на реалізацію положень Угоди, які стосуються захисту прав та інтересів студентської та учнівської молоді, зокрема на забезпечення своєчасної виплати академічних, соціальних стипендій; сприяння фінансуванню заходів соціального захисту в період навчання студентів пільгових категорій відповідно до чинного законодавства. Стипендія виплачувалась вчасно.

              Через укладення окремих угод про співпрацю вдалось розширити та закріпити повноваження представників профкому в колегіальних та дорадчих органах навчального закладу.

           В усіх угодах профспілкові комітети студентів визнаються повноважними представниками інтересів осіб, які навчаються, з питань організації навчального процесу, захисту їхніх соціально-економічних прав та інтересів.                     

              Здійснюється контроль за правильністю виплати матеріальної допомоги на придбання одягу та взуття, літератури, видачею коштів на пільгове харчування, першочерговим забезпеченням безплатними місцями в студентських гуртожитках та путівками на оздоровлення і лікування студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Заборгованості по виплатах студентам-сиротам немає.

           Через складну фінансово-економічну ситуацію в країні унеможливлено виконання положень Угоди між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України, яким Сторони рекомендують керівникам закладів вищої освіти спрямовувати на заохочення учнів, студентів, аспірантів, докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги та преміювання не менше як 10% коштів стипендіального фонду, передбаченого кошторисом закладу освіти.

           Відповідно до пункту 8 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882, заклад освіти має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам закладів вищої освіти, проте чітко не визначені джерела та обсяги фінансування. 

           Позитивне вирішення цього питання потребує внесення відповідних змін до паспорту бюджетної програми «Виплата академічної стипендії студентам закладів вищої освіти». Про те, не дивлячись на численні звернення ЦК, обкому Профспілки до Міністерства освіти і науки України, питання залишається не врегульованим.

           Профспілкові комітети первинних профспілкових організацій осіб, що навчаються, здійснюють контроль за якістю харчування студентів, організація якого забезпечується об’єктами громадського харчування, які діють на різних організаційно-правових засадах.

           Профілактичними медичними оглядами охоплено майже сто відсотків студентів. Разом з тим при проходженні обов’язкових медичних оглядів студенти оплачують послуги рентген-кабінету та за проведення лабораторних досліджень. Як правило, такі витрати складають 40 грн. і сплачуються як благодійні внески. 

           Обласний комітет спрямовував діяльність профспілкових комітетів закладів вищої освіти на забезпечення належних умов для проживання студентів у гуртожитках та організацію їхнього дозвілля.

           Всі іногородні студенти забезпечені місцями в гуртожитку, за винятком Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Розмір оплати за проживання студентів у гуртожитках не перевищує 40 відсотків від мінімальної академічної стипендії.

              Виконуючи п.8.3.16 Угоди, профкоми закладів вищої освіти сприяють оформленню необхідних документів для отримання студентами, які проживають у гуртожитках, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Така робота започаткована в Одеській державній академії будівництва та архітектури, Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова, Одеському національному політехнічному університеті.

           Пільговий проїзд студентів закладів вищої освіти забезпечено лише в залізничному транспорті.

           У складних фінансових умовах профкоми студентів спільно з ректорами закладів вищої освіти вишукували можливості для фінансової підтримки оздоровлення студентської молоді в оздоровчо-спортивних таборах. Протягом 2018 року оздоровлено 755 студентів. Під час зимових канікул на гірськолижних базах в Карпатах оздоровлено 359 студентів, 2398 відвідали пам’ятні та визначні місця України під час проведення турів вихідного дня.

              У 2018 році пройшли ХХVІ обласні студентські ігри, в яких взяли участь 3080 студентів у змаганнях з 24 видів спорту. Переможці нагороджені кубками та грамотами обкому Профспілки, на що витрачено 12 тис.грн.

           Обком Профспілки, профспілкові комітети закладів вищої освіти сприяли реалізації законних прав та інтересів студентів у сфері духовного та культурно-освітнього розвитку. Вони впев­нено посідають провідне місце в організації дозвілля, культурного відпочинку і виховання студентсь­кої молоді. Сьогодні студенти закладів вищої освіти ма­ють змогу задовольняти свої інтелектуальні, духовні і культурні по­треби в різноманітних установах, закладах, клубах, секціях, твор­чих об'єднаннях, які працюють у закладах. Це приблизно 132 творчих та аматорських колективи, 200 різноманітних секцій, клубів, гуртків.

           За звітний період проведено близько 467 культурно-масових заходів, якими охоплено понад 10 тис. студентів.

           У 2018 році спільно з Департаментом освіти і науки Одеської обласної держаної адміністрації проведено обласний фестиваль самодіяльної художньої творчості серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Під час проведення фестивалю було переглянуто 220 номерів у різноманітних жанрах, представлених у концертних програмах 11 закладів вищої освіти. 55 учасників та творчих колективів стали лауреатами фестивалю, 19 — дипломантами. На нагородження учасників обком Профспілки витратив  28 тис.грн.

Положення Угоди, що стосуються культурно-масових, спортивних заходів Сторонами виконуються в повному обсязі.

           Спільно з Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеською академією неперервної освіти проведений   ІV фестиваль молодих спеціалістів «Педагогічна надія Одещини», обласний конкурс самодіяльної художньої творчості серед працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, на що обкомом Профспілки витрачено 110,1 тис. грн. 

Водночас систематично не виконуються роботодавцями положення статті               44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та обласної Угоди щодо відрахування первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу.

 Отримали такі кошти лише профспілкові організації Біляївського району – 169,0 тис.грн., Окнянського району - 73,46 тис. грн., інтернатних закладів Київського району м.Одеси — 92,8 тис. грн.; НУ «Одеська юридична академія» — 3199,3 тис.грн., Одеської національної академії харчових технологій — 850,0 тис.грн., Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова – 251,75 тис.грн., Одеського національного економічного університету – 102,9 тис.грн.

              З метою подальшого розвитку соціального партнерства Одеський обласний комітет своєчасно доводив до відома комітетів Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти та осіб, які навчаються, проводив роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, студентів, інших осіб, які навчаються.

           Інформація про зміни законодавства постійно доводиться до організаційних ланок Профспілки електронною поштою, оперативно розміщується на сайті обкому Профспілки, поширюється на сторінці у Фейсбуці.

       Органи управління освітою та керівники закладів освіти, крім Ширяївської ОТГ, надають відповідним комітетам Профспілки інформацію про стан фінансування закладів, реалізації трудових та соціально-економічних прав, сприяють проведенню профспілкових заходів та навчання.

           Факти втручання в діяльність первинних профспілкових організацій закладів освіти встановлені в Тузлівській ОТГ, де голова ОТГ та директор Тузлівського НВК чинили тиск  на членів Профспілки з метою виходу їх з галузевої Профспілки та вступ до профспілки громади. На вимогу обкому Профспілки та профкому Тузлівського НВК директор школи була звільнена з роботи за рішенням сесії Тузлівської сільської ОТГ.© 2014 Профспілка працівників освіти і науки