Допомога по тимчасовій непрацездатності суміснику

 27.02.14


 Які документи надає сумісник?

          Відповідно  до  пункту  21  Порядку обчислення середньої заробітної   плати     (доходу,   грошового    забезпечення)      для     розрахунку   виплат       за      загальнообов'язковим    державним   соціальним     страхуванням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України   від 26 вересня 2001 року № 1266,  працівник-сумісник повинен надати:

 

-        копію  листка      непрацездатності,  засвідчену підписом керівника й печаткою за основним місцем роботи з зазначенням страхового стажу;

-        довідку про середню заробітну плату за основним місцем роботи за 6 місяців.

        Розрахунковим   періодом,  за   який  обчислюється     сума  матеріальної  допомоги по тимчасової непрацездатності, є останні шість календарних місяців, що передують місяцю, у якому настав страховий  випадок (захворювання).  Для  осіб, які працюють за сумісництвом,   розрахунковий період визначають за основним місцем роботи.

      Середньоденну  (середньогодинну) зарплату за місцем роботи за  сумісництвом  обчислюють  шляхом  ділення  нарахованої за розрахунковий період зарплати(за сумісництвом), з якої сплачували єдиний внесок, на кількістьвідпрацьованих робочих днів (годин) за основним  місцем  роботи. 

        Якщо сумісництво оформлено на тому самому підприємстві, де основне місце роботи працівника, робити окремі   розрахунки  не потрібно – допомога   розраховується   виходячи  із загальної суми заробітної плати на підприємстві.

       Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності як за основним місцем  роботи,    так і  за  сумісництвом оплачують  за рахунок роботодавця. © 2014 Профспілка працівників освіти і науки