Питання: 

Працюю в університеті 25 років, вік — 56 повних років. Завідувач кафедри віддає навантаження іншим працівникам, мотивуючи тим, що мій контракт закінчується в грудні і новий не буде підписано. Чи є ці дії правомочними? Я маю право на участь у конкурсі на посаду? Чи є якісь переваги при підписанні контракту людям предпенсійного віку? Адже я не маю порушень трудової дисципліни і активно займаюсь науковою роботою. Причина такого ставлення завідуючого — суто особисті відношення.З повагою.


Шановна Олена Петрівна!

 

 

Розподіл навчального навантаження науково-педагогічних працівників попередньо проводиться у травні місяці, розглядається на засіданні кафедри ( або на засіданні структурного підрозділу)  та погоджується з профорганізатором. Навчальне навантаження науково-педагогічного працівника затверджується керівником закладу разом з профкомом на навчальний рік незалежно від дії контракту.

 

Підставою для припинення трудового договору є угода сторін при укладанні контракту на визначений строк (ст.36 КЗпПУ).

 

Будь-який науково-педагогічний працівник має право на участь у конкурсному відборі.

 

Перевага при підписанні контракту працівникам передпенсійного віку законодавством не передбачена, якщо  це не передбачено  контрактом.

 

  Ми звернулися до голови профкому ПНПУ Начева А.П., щодо вашого питання, який із беседи з завідувачем кафедри з'ясував, що рішення про припинення з вами трудового договору немає та  пообіцяв надати Вам допомогу.

 

У Вас є право звернутись до профкому університету та до ректора закладу, який призначає та звільняє науково-педагогічних працівників з цього питання.

 

 

Завідувач відділу

соціально-економічного захисту

працівників Подгорець В.В.

724-77-01


Відправити запитання

© 2014 Профспілка працівників освіти і науки