Питання: 

Наказ про прийняття на роботу: вимоги до оформлення

        Наказ про прийняття на роботу — це форма трудового договору.

           Розглянемо усі тонкощі оформлення наказу (розпорядження) про прийняття на роботу з метою визнання його трудовим договором.

   


 

        Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір — це угода між працівником i власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату i забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором.

        Як передбачено в ч. 3 ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

        Отже, якщо працівник приймається на роботу за наказом, незалежно від наявності підписаного сторонами трудового договору у вигляді окремого документа, трудовий договір, як угода між сторонами існує в будь-якому разі. Водночас ч. 3 ст. 24 КЗпП не передбачає обов’язковості укладання трудового договору як окремого документа з усіма працівниками. Обов'язок щодо укладення письмових трудових договорів у вигляді окремого документа виникає в роботодавця лише у випадках, передбачених ч. 1 ст. 24 КЗпП.

        Як правильно оформити наказ?

Звернемося до наказу Мін’юсту від 18.06.2015 р. № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах i організаціях» (розділ ІІ, п. 9), яким передбачено, що в наказі про прийняття працівника на роботу має бути зазначено:

 

  • посаду, на яку приймається або призначається працівник        (спеціальність, кваліфікація, категорія, розряд тощо);
  • дату прийняття на роботу;
  • вид роботи (основна або за сумісництвом);
  • умови прийняття на роботу (з випробувальним строком, за строковим     трудовим договором тощо);
  • умови роботи (в режимі неповного робочого часу, з важкими або   шкідливими умовами праці тощо);
  • розміри його посадового окладу відповідно до штатного розпису,   надбавок та доплат.

        З розпорядчим документом з кадрових питань (особового складу), до якого належить і наказ про прийняття працівника на роботу, обов’язково ознайомлюють згаданих у ньому осіб, які на першому примірнику документа проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення.


Відправити запитання

© 2014 Профспілка працівників освіти і науки